RADAR PowerHoops - basketball clinics

De RADAR PowerHoops zijn basketball clinics van ca. 1 uur op basisscholen (voor groep 7 & 8).

Een clinic begint met een interactief intro waarin korte uitleg wordt gegeven over RADAR en aan de kinderen wordt verteld dat je als groep (met onderlinge samenwerking en respect) meer bereikt dan alleen. Een professionele en agogisch/pedagogisch geschoolde clinician van de Giants Academy (voorheen West-Brabant Giants) gaat vervolgens verder met de les aan de hand van de STAR-methode van de Nederlandse Basketball Bond (NBB). STAR staat voor Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie, Respect. Alle oefeningen en spelletjes zijn erop gebaseerd dat iedereen mee kan doen, niemand wordt uitgesloten. STAR en samenwerking zijn de rode draad van de clinic.

 

Een medewerker/stagiaire van RADAR doet actief mee met begeleiding van de kinderen. RADAR heeft positieve ervaringen met het werken voor en door jongeren. Aan het einde van de clinic (ca. 5 minuten voor tijd) wordt een korte afsluiting gedaan, met gezamenlijke yell, uitdelen van zweetbandjes en een groepsfoto.

 

Waarom RADAR PowerHoops?

De RADAR PowerHoops zijn een sportieve manier om kinderen te laten samenwerken en samen successen te laten ervaren. Grote groepen kinderen/jongeren maken laagdrempelig kennis met gelijke behandeling en non-discriminatie.

 

RADAR PowerHoops:

-      Kinderen werken sportief samen (basketballen) en ervaren succes

-      Kinderen ervaren dat je meer kunt bereiken door elkaar te helpen en in elkaars kracht te                    geloven

-      Laagdrempelig gelijke behandeling en discriminatie onder de aandacht brengen

-      Geeft docenten/medewerkers handvatten om zelf mee te werken

-      Brengt kinderen en ouders/verzorgers met elkaar in gesprek over de thema’s gelijke                          behandeling en non-discriminatie


Meer info? Neem contact op met Jochen Dekker via e-mail: j.dekker@radar.nl 

 

  • Zoeken

Naar boven