Over ons:
RADAR en Art.1 samen verder
Hoofdpagina / Over ons: / RADAR en Art.1 samen verder

RADAR en Art.1 samen verder

Art.1 & RADAR bestuursleden en directie.

vlnr Mark van der Eerden (RADAR), Dave Ensberg (Art.1), Joke Ellenkamp (RADAR), Peter Roos (Art.1),

Cyriel Triesscheijn (directeur RADAR), Jurgen Liauw (RADAR) en Paul Engelsman (RADAR)

 

 

11 juni 2012 - Art.1, kenniscentrum discriminatie Nederland, en RADAR, tekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst. De organisaties gaan intensiever samenwerken en activiteiten vaker gemeenschappelijk uitvoeren. Als eerste stap in dit proces is gekozen voor gemeenschappelijke huisvesting in het RADAR-kantoor in het centrum van Rotterdam. Vanaf vandaag voeren de Art.1 medewerkers hun werkzaamheden uit vanaf deze locatie.

 

Aanvullend karakter

RADAR en Art.1 zijn werkzaam op hetzelfde terrein, discriminatiebestrijding en de bevordering van gelijke behandeling op alle gronden. De organisaties zijn complementair wat betreft werkgebied én wat betreft werkzaamheden. RADAR is lokaal actief in 73 gemeenten en houdt zich bezig met advies en ondersteuning bij klachten, voorlichting, training, onderzoek en advies omtrent lokale en regionale aangelegenheden. Art.1 voert als nationaal kenniscentrum discriminatie met name landelijke en internationale activiteiten en projecten uit. Bij verschillende Europese projecten is Art.1 de Nederlandse partner, ondermeer bij rapportages aan het Europese mensenrechteninstituut. In die zin vullen de organisaties elkaar goed aan.

 

Versterking positie

De samenwerking tussen beide organisaties zal zowel de positie van Art.1 als RADAR versterken. Nationale en internationale projecten zullen vooral door Art.1 worden uigevoerd. RADAR voerde eerder ook internationale projecten uit, maar zal zich verder in hoofdzaak richten op lokale en regionale werkzaamheden in de regio’s Rotterdam-Rijnmond, Zuid-Holland-Zuid, Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord.

 

Door gewijzigde subsidieomstandigheden is Art.1 de afgelopen jaren ingekrompen en werd de organisatie te klein en te kwetsbaar om zelfstandig door te gaan. De organisatie heeft inmiddels een aantal activiteiten moeten afstoten of verminderen. Zo is de bibliotheek van Art.1 ontmanteld en is de informatie-, advies- en trainingsfunctie sterk ingeperkt.

 

RADAR bleek zowel inhoudelijk als organisatietechnisch voor Art.1 een goede partner. De combinatie van de activiteiten van een sterke, regionaal opererende instelling met een landelijke organisatie biedt beide organisaties nieuwe kansen en mogelijkheden. Dat geldt vooral voor de onderzoeks- en preventiewerkzaamheden.

 

Bestuursvoorzitters van Art. 1 & RADAR ondertekenen het samenwerkingovereenkomst. Art.1 en RADAR penningmeesters ondertekenen het samenwerkingsovereenkomst.
Dave Ensberg en Joke Ellenkamp in gesprek...

Voorzitters Dave Ensberg (Art.1) en Joke Ellenkamp (RADAR)


Penningmeesters Peter Roos (Art.1) en Mark van der Eerden (RADAR)

 

tekenen de samenwerkingsovereenkomst.

   
  • Zoeken

Naar boven