PVV alsnog vervolgen om campagnespot

 De PVV en Geert Wilders moeten alsnog worden vervolgd voor de haatzaaiende campagnespot die 15 maart werd uitgezonden in de Zendtijd voor Politieke Partijen. Hiertoe is hoogleraar Cross-cultureel recht Tom Zwart een artikel 12 procedure gestart namens antidiscriminatiebureau RADAR en de islamitische koepelorganisaties Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), Samenwerkende Moskeeën Brabant en Zeeland (SMBZ), Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (SIORH) en Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR).

 

De PVV-campagnespot begint met de tekst “Islam is”, waarna woorden volgen als ‘discriminatie’, ‘geweld’ en ‘terreur’. Bij de slotzin ‘ISLAM IS DODELIJK’ druipt er bloed uit de letters. RADAR en de islamitische koepelorganisaties deden 1 mei aangifte van discriminatoire belediging en het aanzetten tot haat tegen en discriminatie van moslims. Deze aangifte werd, net als aangiftes van andere partijen, geseponeerd. Tom Zwart: “De Officier van Justitie had drieënhalf uur en anderhalf kantje nodig om onze aangifte van de hand te wijzen. Dat lijkt me nauwelijks voldoende om alle aangedragen punten zorgvuldig te wegen.”

 

Kunstmatig onderscheid

 

De Officier motiveert zijn beslissing om niet te vervolgen met een arrest van de Hoge Raad van 10 maart 2009. Hierin wordt belediging van een groep personen wel strafbaar gesteld en belediging van een geloof niet. Volgens de Officier is de campagnespot gericht op het geloof en dus niet strafbaar.

“Maar dit arrest heeft geen betrekking op art. 137d - het aanzetten tot haat en discriminatie – dat is opgenomen in de aangifte”, stelt Tom Zwart. “Het onderscheid dat nu tussen geloof en gelovigen wordt gemaakt is kunstmatig, terwijl de wetgever dat soort handigheidjes nu juist wilde voorkomen. Bovendien heeft de tijd niet stilgestaan. De uitlating 'Ali B. en Mustapha, ga toch terug naar Ankara' vond de Hoge Raad in 2016 strafwaardig ondanks dat er niet naar een groep personen wordt verwezen.”

 

Verdraagzaamheid telt zwaarder

 

“Verder wijzen we erop dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens sinds 2009 een nieuwe lijn heeft ingezet, waarbij een groter gewicht wordt toegekend aan het belang van verdraagzaamheid bij het uitoefenen van de vrijheid van meningsuiting. De Hoge Raad heeft deze lijn inmiddels overgenomen. Daar wijkt de Officier van Justitie in deze zaak ten onrechte vanaf.”

 

Ongerustheid moslimgemeenschap

 

De initiatiefnemers van de artikel 12 procedure vinden het van groot belang dat een einde wordt gemaakt aan de anti-islam en anti-moslim campagne van de PVV, omdat deze de verhoudingen in de samenleving ontwricht. De campagnefilm van de PVV heeft geleid tot veel verontwaardiging en ongerustheid, ook in de moslimgemeenschap. Tom Zwart: “Om het vertrouwen van Nederlandse moslims in de democratische rechtsorde te bewaren, is het belangrijk dat deze zaak ten overstaan van de rechter wordt bepleit in een proces. Dan zullen de benadeelde partijen de mogelijkheid krijgen hierover hun standpunt naar voren te brengen.”

 

  • Zoeken

Naar boven