Publicaties

2019

Stemmingen en Koersen eerste helft 2019

 

Vooronderzoek Discriminatie van clienten van Pameijer

 

Monitor Discriminatie 2018 Rotterdam

Monitor Discriminatie 2018 Oost-Brabant
Monitor Discriminatie 2018 Zeeland/West-Brabant

 

Webdossier 2018

Aantal discriminatiemeldingen in 2018

 

Stemmingen en Koersen over tweede helft 2018

Discriminatie in de tweede helft van 2018, een overzicht in vogelvlucht

 

Stemmingen en Koersen over eerste helft 2018

Discriminatie in de eerste helft van 2018, een overzicht in vogelvlucht

2018

 

Diversiteit uitgelicht

Signalen van discriminatie, uitsluiting en maatschappelijke spanningen in Eindhoven

 

Diversiteit op de arbeidsmarkt

Hoe denken Rotterdamse werkgevers over diversiteit en discriminatie

 

Zwanger of net bevallen: je rechten op de arbeidsmarkt

Folder over zwangerschapsdiscriminatie

 

Monitor Discriminatie 2017 Rotterdam

Monitor Discriminatie 2017 Oost-Brabant
Monitor Discriminatie 2017 Zeeland/West-Brabant

 

Politieregistraties van discriminatie van LHBT-personen
Een analyse van door politie geregistreerde incidenten en meldingen bij RADAR in 2016

Stemmingen en Koersen over de tweede helft van 2017

Discriminatie in de tweede helft van 2017, een overzicht in vogelvlucht

Stemmingen en Koersen over de eerste helft van 2017

Discriminatie in de eerste helft van 2017, een overzicht in vogelvlucht2017

Monitor Discriminatie 2016 Rotterdam

Monitor Discriminatie 2016 Zeeland-West-Brabant

Monitor Discriminatie 2016 Oost-Brabant

 

RADAR Jaarbericht 2016
Uitgave en impressie van activiteiten RADAR gedurende het jaar 2016


Webdossier 2016
Aantal meldingen van discriminatie in 2016

 

Stemmingen en koersen 2016

Discriminatie in de eerste helft van 2016, een overzicht in vogelvlucht

 

Stemmingen en koersen 2016

Discriminatie in de tweede helft van 2016, een overzicht in vogelvlucht

 

 

2016

RADAR Jaarbericht 2015

Uitgave met impressie van activiteiten RADAR gedurende het jaar 2015. 


Jaarrapport discriminatie 2015 over discriminatie in de politie-eenheid Oost-Brabant

Jaarrapport discriminatie 2015 over discriminatie in de politie-eenheid Rotterdam 
Jaarrapport discriminatie 2015 over discriminatie in de politie-eenheid Zeeland &West Brabant

 

Zwanger of net bevallen? Ken je rechten op de arbeidsmarkt.
Folder over seksediscriminatie in relatie tot zwangerschap. 

 

2015

Maatregelen tegen leeftjdsdiscriinatie (jong en oud) op de Nederlandse arbeidsmarkt 

Een verkenning

Jaarbericht 2014

Uitgave met impressie van activiteiten RADAR gedurende het jaar 2014. 
Ook op papier te bestellen bij RADAR 

 

RADAR JAARBERICHT 2014

Stemmingen & koersen

Stemmingen en koersen 20152014

Rapport over etnisch profileren

Een uiteenzetting aan de hand van interviews en focusgroep-gesprekken
in Rotterdam en Breda


Effecten van ervaren selectiviteit bij politiecontroles

Discriminatie in beeld 2013

Een analyse van de discriminatieregistraties in 2013 van Politie, RADAR en Openbaar Ministerie

in de Politie Eenheid Rotterdam

 

Discriminatie in beeld eenheid Rotterdam 2013 

 

Feitenkaart Discriminatie 2013

In de Feitenkaart Discriminatie 2013 Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord worden de meldingen uit deze twee regio’s verder belicht. Gemeenten kunnen aan de hand van deze regionale overzichten de discriminatiecijfers uit hun gemeenten in perspectief plaatsen.

 

Feitenkaart Discriminatie Midden- en West-Brabant 2013

Feitenkaart Discriminatie Brabant Noord 2013 

 

 De feitenkaart voor de regio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid (samengevoegd in de politie-eenheid Rotterdam) krijgt dit jaar een nieuw jasje, ontwikkeld door RADAR in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit trendrapport is geschreven op basis van een regionaal rapportageformat dat beter aansluit bij de behoeften van lokale beleidsmakers.

 

Trendrapport Discriminatie 2011-2013 Politie Eenheid Rotterdam

 

Jaarbericht 2013

Uitgave met impressie van activiteiten RADAR gedurende het jaar 2013. 
Ook op papier te bestellen bij RADAR JAARBERICHT 2013.pd

 

2013

Verslag Conferentie 6 maart 2013

Bouwen aan verbindend burgerschap - verschillen overbruggen in een diverse samenleving

 

Feitenkaart Discriminatie 2012

In de Feitenkaart wordt dieper ingegaan op de cijfers over klachten en meldingen die in de respectievelijke politieregio's waarin RADAR werkzaam is, werden gemeld. Aan de orde komen de verschillende discriminatiegronden, aard van discriminatie, uitingsvorm en maatschappelijk terrein waarop discriminatie plaatsvindt en enkele gegevens over de klachtindieners.

 

Feitenkaart 2012 Rotterdam-Rijnmond Zuid-Holland-Zuid.pdf

Feitenkaart 2012 Midden-en West Brabant.pdf
Feitenkaart 2012 Brabant-Noord.pdf


Wel ouder, maar geen 'oudje'

Update 2013 van het verslag van een onderzoek uit 2012 naar vooroordelen over en discriminatie van ouderen. Wel oud, maar geen oudje, update 2013.pdf


Jaarbericht 2012

Uitgave met impressie van activiteiten RADAR gedurende het jaar 2012. Ook op papier te bestellen bij RADAR JAARBERICHT 2012

 

Webdossier cijfers

Kort Jaaroverzicht 2012, 31 januari 2013

In vogelvlucht de binnengekomen klachten en meldingen bij RADAR in 2012 

  

Stemmingen en koersen

Notitie over stemmingen en koersen ten aanzien van discriminatie in 2011. Illustratie van actuele ontwikkelingen bij de cijfers, februari 2013

stemmingenenkoersen2012 def.pdf

 

 

 

2012

Wel ouder, maar geen 'oudje'

Een verslag van een onderzoek naar vooroordelen over en discriminatie van ouderen.
verslag-radar-pluspunt-inventarisatie-discriminatie-ouderen.pdf

 

Onderzoeksverslag naar polarisatie in de regio Rijnmond.

In dit onderzoek is gekeken naar hoe verschillende bevolkingsgroepen zich tot elkaar verhouden en wat mogelijke bronnen kunnen zijn voor spanningen tussen groepen.

Polarisatie in de veiligheidsregio Rijnmond RADAR 2012

 

Rotterdaminevenwichtdefinitief.pdf

 

Factsheet 

Cijfers uit Omnibusenquete over beleving van discriminatie van inwoners Rotterdam naast de cijfers van RADAR gezet Discriminatie Rotterdam Meer of minder


Productkaarten trainingsaanbod RADAR

Basisonderwijs

Verder kijken dan je neus lang is-productkaart.pdf

Geef racisme de rode kaart-productkaart.pdf

Voortgezet onderwijs/jongeren

Living Library-productkaart.pdf
Respect4all-productkaart.pdf 

Powerday-productkaart.pdf

Powerschool-productkaart.pdf

Professionals

Learn2Empower-productkaart A4.pdf
Discriminatie Waar ligt de grens-productkaart.pdf

Sensitiviteitstraining-handicap productkaart.pdf

Sensitiviteitstraining-seksuele diversiteit produckaart.pdf

 

Verenigingen & gedupeerden

Discriminatie buitenspel-productkaart.pdf

Discriminatie Deal with it-productkaart.pdf

 

Algemeen RADAR aanbod

 

Voorlichting & training-productkaart.pdf

Onderzoek-productkaart.pdf

Klachtbehandeling-productkaart.pdf

 

Jaarbericht 2011

Uitgave met impressie van activiteiten RADAR gedurende het jaar 2011. Ook op papier te bestellen bij RADAR JAARBERICHT 2011.pdf

 

Feitenkaarten Discriminatie 2011

In de Feitenkaarten wordt dieper ingegaan op de cijfers over klachten en meldingen die in de respectievelijke politieregio's waarin RADAR werkzaam is, werden gemeld.

Aan de orde komen de verschillende discriminatiegronden, aard van discriminatie, uitingsvorm en maatschappelijk terrein waarop discriminatie plaatsvindt en enkele gegevens over de klachtindieners. Deze feitenkaarten worden ook gebruikt voor vergelijkingen met bijvoorbeeld de politiecijfers in de betreffende regio en zijn hiermee de basis voor gesprekken met Burgemeesters, Officieren van Justitie en Korpschefs tijdens de driehoeksoverleggen in de afzonderlijke gemeenten. 

 

Feitenkaart Discriminatie Rotterdam-Rijnmond 2011.pdf

Feitenkaart Discriminatie 2011 Midden- en West-Brabant.pdf

Feitenkaart Discriminatie Brabant-Noord 2011.pdf

Feitenkaart Discriminatie ZHZ 2011.pdf


Stemmingen en koersen

Notitie over stemmingen en koersen ten aanzien van discriminatie in 2011. Illustratie van actuele ontwikkelingen bij de cijfers, 13 februari 2012

Stemmingen en koersen 2011.pdf

 

Webdossier cijfers

Kort Jaaroverzicht 2011, 25 januari 2012 

WEBDOSSIER Jaaroverzicht RADAR 2011.pdf
In vogelvlucht de binnengekomen klachten en meldingen bij RADAR in 2011

 

 

 

2011

Jaarbericht 2010

Populair jaarverslag met een inkijkje in de activititeiten van RADAR verspreid over het jaar 2010.

Jaarbericht 2010

 

Feitenkaarten 

Voor elke RADAR regio wordt jaarlijks een Feitenkaarten Discriminatie 2010 samengesteld. Alle meldingen en klachten worden geanalyseerd en met uitleg in een aantal tabellen geplaatst. Zo is goed te zien hoeveel klachten per gemeente gemeld worden, waar deze klachten over gaan en van wie ze afkomstig zijn.

Feitenkaart Discriminatie Midden- en West-Brabant 2010.pdf

Feitenkaart Discriminatie Rotterdam-Rijnmond 2010.pdf

Feitenkaart Discriminatie Zuid-Holland-Zuid 2010.pdf

 

 

Webdossier Jaarcijfers 2010
In vogelvlucht de binnengekomen klachten en meldingen bij RADAR in 2010

 

 

 

2010

Beperkt Onbeperkt

Onderzoek naar de ervaringen van mensen met een beperking met discriminatie en uitsluiting.

Ilse Mink, november 2010

 

Gelijke behandeling uitgesloten in coalitieakkoorden

Een analyse van het Gemeentelijk beleid ter beteugeling van discriminatie.

Kim Ruijs, september 2010

 

Gay in Rotterdam, down & out of out & proud?
Onderzoek naar de beleving van homoseksualiteit waarin een indringend beeld wordt gegeven van wat het betekent om in deze tijd homo, lesbisch, bi of transgender te zijn. De publicatie geeft een zeer geschakeerd beeld van homoseksueel zijn in Rotterdam, met vrolijke en trieste momenten.

Samenvatting Gay in Rotterdam

 

Jaarbericht 2009

Jaarbericht 2009, mei 2010

impressie van RADAR-activiteiten in 2009

 

  

Feitenkaart per regio 2009

 

Feitenkaart discriminatiemeldingen 2009 RADAR Midden- en West-Brabant

 

Feitenkaart discriminatiemeldingen 2009 RADAR Rotterdam-Rijnmond

 

Feitenkaart discriminatiemeldingen 2009 RADAR Zuid-Holland-Zuid

 

 

Tabellen jaaroverzicht 2009

Cijfers 2009, maart 2010

 

 

2009

Roze is overal 

Een onderzoek naar ervaringen met discriminatie en intolerantie van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders.

Ilse Mink en Rita Schriemer, september 2009

 

RADAR Jaarbericht 2008

RADAR brengt jaarlijks een kort Jaarbericht uit waarin de activiteiten van het voorafgaand jaar worden belicht. Deze publicatie wordt verspreid onder maatschappelijke organisaties en intermediaire kaders.

Het Jaarbericht is hier te downloaden, maar is ook in druk te bestellen bij het secretariaat van RADAR. 
 

Daarnaast wordt per RADAR regio een feitenkaart opgesteld waarin de klachten en meldingen nader worden bekeken. Ook wordt daarin een thema of maatschappelijk terrein belicht. De feitenkaart ZHZ en MWB zijn ook in druk verkrijgbaar, de versie Rotterdam-Rijnmond is alleen digitaal beschikbaar.

RADAR Feitenkaart ZHZ 2008

RADAR Feitenkaart MWB 2008

Feitenkaart Rotterdam-Rijnmond 2008


Folders

 

Algemene informatie RADAR

 

RADAR klachtbehandeling 

 

Folder melden klachten in het Pools

 

RADAR auf Deutsch

 

 

Publicaties van voor 2009

Rapport Vrij Baan: Een analyse van klachten over discriminatie op de arbeidsmarkt

RADAR  analyse gebaseert op dossieronderzoek van 535 klachten over ervaren discriminatie op de arbeidsmarkt. Deze klachten werden van 2003 tot en met eind 2007 gemeld bij het Rotterdamse anti-discriminatiebureau.

drs R.Schriemer, juli 2008

Rapport Vrijbaan

 

 

JAARBERICHT 2007

Jaarbericht RADAR 2007

 

 

FEITENKAART Midden- en West-Brabant discriminatie 2007

Overzicht van klachten en meldingen binnengekomen in 2007 bij RADAR Midden- en West-Brabant.

drs S.Grunenberg, mei 2008

Feitenkaart Midden- en West-Brabant

 

 

FEITENKAART Zuid-Holland-Zuid discriminatie 2007

Overzicht van klachten en meldingen binnengekomen in 2007 bij RADAR Zuid-Holland-Zuid.

drs S.Grunenberg, juli 2008

Feitenkaart Zuid-Holland-Zuid 

 

  

FEITENKAART Rotterdam-Rijnmond discriminatie 2007

Overzicht van klachten en meldingen binnengekomen in 2007 bij RADAR Rotterdam-Rijnmond. Analyse van gegevens en verslag van onderzoeksvragen in Omnibus COS over beleving van discriminatie onder Rotterdammers.

drs R.Schriemer, maart 2008

Feitenkaart discriminatie 2007

 

  

Discriminatie in het amateurvoetbal in Zuid-Holland

Discriminatie in het amateurvoetbal

Quickscan en verslag van expertmeeting in het amateurvoetbal

drs S Grunenberg, maart 2008 

  

  

FRAGMENTEN VAN BEVRIJDING

Boekje in opdracht van de gemeente Rotterdam ter ere van Heiltje de Vos, die als gemeenteraadslid en strijdbaar communiste een markante bijdrage leverde aan de naoorlogse Rotterdamse samenleving.

Naast een bijdrage van Heiltje de Vos, is een aantal mensen geinterviewd over hun beleving van bevrijding.

C.Triesscheijn, maart 2008

Fragmenten van bevrijding

Het boekje is gratis af te halen bij RADAR Rotterdam-Rijnmond

 

  

DISCRIMINATIE EN MAROKKAANSE ROTTERDAMMERS

Gevallen en gevoelens van discriminatie onder Marokkaanse Rotterdammers
Een impressie van een voorlichtingsronde onder de Marokkaanse gemeenschap in Rotterdam
R.Schriemer/S.Kasmi
Publicatiedatum: juni 2007
Gevallen en gevoelens, een onderzoek onder Marokkaanse Rotterdammers

cover Gevallen en gevoelens

 

 

Algemene CIJFERS

  

Verslag over de trends en ontwikkelingen in de geregistreerde discriminatieklachten van RADAR.

Publicatiedatum: maart 2006

Vijfjarenrapport klachten 2001-2005

 


DISCRIMINATIE EN HOMOSEKSUALITEIT


Een belevingsonderzoek naar discriminatie en intolerantie tegen homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuelen in de regio Rotterdam.
R. Schriemer.

Publicatiedatum: mei 2006

 Roze onzichtbaar in Rotterdam
 

 
DISCRIMINATIE OP DE ARBEIDSMARKT

 

Rapport Vrij Baan: Een analyse van klachten over discriminatie op de arbeidsmarkt

RADAR  analyse gebaseert op dossieronderzoek van 535 klachten over ervaren discriminatie op de arbeidsmarkt. Deze klachten werden van 2003 tot en met eind 2007 gemeld bij het Rotterdamse anti-discriminatiebureau.

drs R.Schriemer, juli 2008

Rapport Vrijbaan

 

  

RADAR-rapportage: Buitenspel of buitenkans? Belemmeringen en kansen voor allochtonen op de arbeidsmarkt 

Belemmeringen en kansen voor allochtonen op de arbeidsmarkt. Publicatie in het kader van het prijscodemonitor-project met gegevens over de aard en omvang van discriminatie op de arbeidsmarkt en over instrumenten en maatrgelen die de positie en participatie van allochtonen op de arbeidsmarkt kunnen bevorderen.

Publicatiedatum: december 2004

Buitenspel of buitenkans? 

 

 

HORECADISCRIMINATIE

  

Tussen doorbitches en uitsmijters: liberaal deurbeleid in de horeca in het spanningsveld tussen (handhaving van de) veiligheid en (het realiseren van de optimale) smaakenclave.
In deze publicatie worden aanbevelingen gedaan om te komen tot een veilig en attractief uitgaansklimaat. De publicatie geeft de zoektocht weer naar manieren om discriminatie aan de deur tegen te gaan. Verschillende perspectieven worden belicht, die van de ondernemer, de stapper, het antidiscriminatiebureau en de toezichthouder (gemeente en politie).

C.E.T Triesscheijn en M.P. Maris.

Publicatiedatum: december 2005.

Doorbitches & uitsmijters

 

Clubstars

Clubstars is een project over leuk en veilig uitgaan in Rotterdam. Het bijzondere aan dit project is dat jongeren zelf op onderzoek zijn uitgegaan.

T.H. Ong

Publicatiedatum: november 2005

 

Projectbeschrijving Clubstars.pdf
Bijlagen Projectbeschrijving Clubstars.pdf

 


LEEFTIJDSDISCRIMINATIE

 

Leeftijd als onderscheidscriterium

Onderzoekje van RADAR ter gelegenheid van de invoering van de nieuwe Algemene Wet gelijke Behandeling leeftijd bij de arbeid op 1 mei 2004.

M.P. Maris

Publicatiedatum: april 2004
leeftijd als onderscheidingscriterium

 


ADVIEZEN RADAR

 

Moderatie webfora door gemeenteraadsfracties

Net als op het gehele internet worden ook de webfora van politieke partijen geplaagd door vervuiling in de sfeer van discriminatie, islamofobie en andere vormen van onverdraagzaamheid. RADAR en het Meldpunt Discriminatie Internet deden onderzoek naar grensoverschrijdende uitingen op webfora van Rotterdamse Raadsfracties. Het gedogen en publiceren van dat soort uitingen ondergraaft het gezag en de geloofwaardigheid van de politiek die zelf immers graag burgers aanspreekt op normoverschrijdend gedrag. Dat concludeert het antidiscriminatie bureau RADAR naar aanleiding van het onderzoek. C.E.T. Triesscheijn en M.P.Maris, mei 2005.

moderatie van webfora Rotterdamse gemeenteraadsfracties

  

 
OVERIG

Boek: RADAR 20 jaar jong
Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de RADAR verscheen een bundel met ondermeer interviews en achtergrondartikel. Bestuurders die door de jaren heen met RADAR te maken hadden geven hun visie op het werk van de organisatie. Daarnaast werden twee bespiegelende artikelen geschreven over 20 jaar antidiscriminatiewerk. Geinteresseerden kunnen de bundel bij RADAR bestellen.

 

 

 

 

  • Zoeken

Naar boven