Projecten:
Project Regionale rapportage discriminatie
Hoofdpagina / Projecten: / Project Regionale rapportage discriminatie

Project Regionale rapportage discriminatie

 

8 juli 2014 - In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gingen Art.1 en RADAR op zoek naar manieren om de regionale rapportage over discriminatiegegevens te verbeteren. Het doel van het project dat begin 2013 startte, was om een nieuwe rapportage te ontwikkelen die beter aansluit bij de informatiebehoefte van lokale bestuurders, die gegevens van meerdere organisaties bundelt én die het mogelijk maakt om de verschillende regionale rapporten met elkaar te vergelijken.

 

Het project is inmiddels afgerond: na een inventarisatie van de informatiebehoeften van lokale bestuurders (door middel van interviews), het in kaart brengen van bestaande rapporten over discriminatiegegevens en een pilot (die uitvoerig is geëvalueerd), is er een nieuwe rapportage ontwikkeld. Antidiscriminatievoorzieningen (ADV's) kunnen voortaan op deze manier rapporteren

over regionale discriminatiegegevens. Uitgangspunten zijn:

 

  • de nieuwe rapportage gaat niet alleen over discriminatiemeldingen bij de ADV, maar ook over bij de politie geregistreerde discriminatie-incidenten en over de (verzoeken om) oordelen bij/van het College voor de Rechten van de Mens. Als er regionaal nog andere informatie beschikbaar is (bijvoorbeeld uit (enquête)onderzoek naar discriminatie-ervaringen, wordt dat ook meegenomen in het rapport. Omdat discriminatie bij uitstek een fenomeen is dat vaak onzichtbaar blijft en niet wordt gemeld, geeft de combinatie van zoveel mogelijk gegevens een beter beeld van de aard en omvang ervan.
     
  • de rapporten nieuwe stijl zijn transparant en uniform. Dat wil zeggen dat de gegevens van de verschillende organisaties afzonderlijk worden weergegeven, volgens een vast 'format'. Daardoor weet de lezer precies waarvan de cijfers afkomstig zijn en zijn de verschillende regionale rapporten goed met elkaar te vergelijken. Op die manier ontstaat ook landelijk een nieuwe informatiebron.
     

Voor ADV's is een Schrijfwijzer ontwikkeld, waarin een uitleg staat over de nieuwe rapportage en

een toelichting op alle gegevens die in het rapport moeten worden opgenomen. De Schrijfwijzer bevat verschillende  modules, die samen de bouwstenen van het rapport vormen. Om de auteurs van de rapporten op weg te helpen bij de analyse van de gegevens bevat iedere module analysevragen.

Er is ook een werkbestand: een leeg rapport dat door de ADV's ingevuld kan worden, met kant-en-klare tabellen, grafieken en enkele suggesties voor tekst.  

 

De ontwikkeling van de nieuwe rapportage is een eerste stap in de realisatie van een uniforme regionale rapportages over discriminatiegegevens uit meerdere bronnen. Voor de implementatie

ervan moet nog aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo zijn ten behoeve van de pilotrapporten afspraken gemaakt over de levering van data door politie en College; deze afspraken dienen nu (op landelijk niveau) verder te worden uitgewerkt. Voor wie meer over het project wil

weten kan die informatie vinden via onderstaande links:

 

 

Overzicht van onderzoeksmethoden

Meldcijfers en (verzoeken om) oordelen over discriminatie-ervaringen zijn een belangrijke bron van informatie over discriminatie, maar er zijn ook andere manieren om meer over discriminatie te weten te komen. In het kader van het project is een overzicht samengesteld van onderzoeksmethoden die ADV's kunnen inzetten om onderzoek te doen naar discriminatie. Denk aan onderzoek door middel

van interviews of enquêtes, literatuuronderzoek en praktijktesten. In het overzicht staat een korte omschrijving van de methoden en zijn voorbeelden opgenomen van onderzoeksvragen. Allemaal toegespitst op het fenomeen discriminatie. Daarnaast zijn er per onderzoeksmethode enkele aandachtspunten te vinden en verwijzingen naar relevante publicaties (voorbeelden van onderzoek

en informatie over de onderzoeksmethode).

 

Voor meer informatie: neem contact op met Saskia van Bon s.vanbon@art.1.nl of 010–2010201

of Ilse Mink i.mink@radar.nl of 010-4113911.

 

  • Zoeken

Naar boven