Power & Peace project

power&peace.jpgPower and Peace: internationale uitwisselingsproject eindigt succesvol

Vanaf oktober 2012 tot en met  juni 2014 heeft RADAR het 2-jarige project European Power & Peace Exchange (EPP) uitgevoerd. Het EPP project is een uitwisselingsproject met als doel het uitwisselen van ervaringen met trainingen op het gebied van empowerment en anti-discriminatie.

RADAR heeft hiervoor intensief samengewerkt met drie buitenlandse organisaties:

  • IACE Spain: Madrid, Spanje
  • Via Bayern: Munich, Duitsland
  • Zebra: Graz, Oostenrijk


In het kader van het project zijn een 5-tal uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd, afwisselend

in een land van een van de deelnemende organisaties. Behalve trainers van RADAR en Art1 hebben ook verschillende trainers en docenten van de Rotterdamse onderwijsinstellingen (Albeda College, Zadkine college en INHolland)  deelgenomen aan dit project. De organisatie voor mensen met een beperking Pameijer en het Rotterdams Kenniscentrum voor homo-emancipatie RotterdamV zonden ook deelnemers voor het project.

 

Tijdens deze bijeenkomsten deelden we ideeën, ervaringen en trainingsmethoden over hoe je discriminatie en uitsluiting kan tegen gaan door middel het geven empowerment trainingen.

Vragen die onder andere werden gesteld tijdens deze bijeenkomsten waren:

  • Wat verstaan we onder empowerment? 
  • Hoe kun je groepen en individuen die te maken hebben met uitsluiting, discriminatie en vooroordelen empoweren?
  • Hoe kan je er voor zorgen dat mensen leren van de diversiteit van mensen?
  • Hoe kun je verbindingen creëren in een samenleving die uit heel diverse mensen bestaat?
  • Hoe kun je conflicten oplossen op een geweldloze (vreedzame) wijze?

3-5 oktober 2012 : Startbijeenkomst  in Biburg (Duitsland)

Tijdens deze bijeenkomst leerden de partner organisatie elkaar beter kennen en werd het programma van de komende twee jaar uitgewerkt. Ook werden de onderlinge ervaringen met empowerment projecten met elkaar gedeeld.

 

6-10 Maart 2013 : Uitwisselingsbijeenkomt in El Espinar (Spanje)

Tijdens deze bijeenkomst die door de Spaanse partners werd georganiseerd werden concepten m.b.t. empowerment, Ubuntu en vreedzame communicatie met elkaar bediscussieerd en hoe de verschillende organisaties werken met deze concepten tijdens trainingen en veranderingstrajecten. Daarnaast werden diverse trainingsmethodes met elkaar gedeeld. Uit Nederland waren medewerkers van RADAR vertegenwoordigt. Daarnaast waren ook medewerkers van de Rotterdamse organisatie Pameijer meegekomen naar deze ontmoeting.

 

17 - 20 Oktober 2014 : Uitwisselingsbijeenkomst in Graz (Oostenrijk)

Net in Spanje was er tijdens deze bijeenkomst veel tijd en ruimte gereserveerd om trainingsmethodieken met elkaar te delen en van elkaar te leren hoe je specifieke methodieken kan inzetten om doelgroepen te empoweren en weerbaarder te maken. Zo werd gewerkt met bijvoorbeeld methoden zoals de 'human library', 'theater van de onderdrukten' en conflictbemiddelings rollenspelen.

 

13-16 februari 2014 : Uitwisselingsbijeenkomst in Rotterdam

Tijdens deze bijeenkomst werd onder andere gewerkt met de methodiek 'Theater van de levenden' van David Diamond. Daarnaast was er veel aandacht voor een rollenspel waarbij geoefend werd hoe je kunt reageren op bevoordeelde dan wel discriminatoire uitlatingen in het dagelijkse leven. Diverse professionals uit het Rotterdamse deden mee aan deze uitwisseling.

 

1-4 mei 2014 uitwisselingsbijeenkomst in Herrsching (Duitsland)

Deze bijeenkomst was de laatste internationale ontmoeting. Gedurende deze bijeenkomst kwam aan scala aan trainingsmethoden aan bod.

 

 

  • Zoeken

Naar boven