Politieregistraties lhbti-discriminatie

Politieregistraties lhbti-discriminatie in 2016

RADAR heeft in opdracht van de gemeente Rotterdam een analyse gemaakt van de politieregistraties met de grond seksuele gerichtheid in de gemeente in 2016. Ruim een derde van deze registraties ging over discriminatie-incidenten waarbij een lhbti-persoon slachtoffer was of het is aannemelijk dat het slachtoffer voor lhbti werd aangezien door de dader. Meestal was het slachtoffer een man. Er was een aantal keer sprake van mishandeling of bedreiging van lhbti-personen. In de meeste gevallen ging het om discriminatoir schelden, soms in combinatie met bespugen of vernieling van bezittingen van het slachtoffer.

 

Meer dan de helft van de geregistreerde discriminatie-incidenten in Rotterdam waarbij een lhbti-persoon doelwit was, vond plaats in de directe woonomgeving van het slachtoffer. De aanleiding voor de conflicten in de directe woonomgeving verschilt. In een deel van de gevallen lijkt de seksuele gerichtheid of genderidentiteit de directe aanleiding voor buren, (groepen) buurtgenoten of groepen jongeren om het slachtoffer lastig te vallen. Discriminatie lijkt het primaire motief. In andere gevallen lopen een burenconflict over bijvoorbeeld geluidsoverlast en lhbti-vijandigheid door elkaar.

 

Ga naar het rapport >>

  • Zoeken

Naar boven