Projecten:
Project aanpak etnisch profilering door de politie
Hoofdpagina / Projecten: / Project aanpak etnisch profilering door de politie

Project aanpak etnisch profilering door de politie

 

Vanaf begin 2013 voert RADAR het project ‘Vertrouwen van minderheden in de politie en effecten hiervan op veiligheidsgevoelens – een blik op etnische profilering’ uit. Het doel van dit project is het bespreekbaar maken van de problematiek rondom etnisch profileren door de politie. In het kader van dit project zoekt RADAR mensen (zoals jongerenwerkers, docenten, professionals, vertegenwoordigers van migranten-organisaties, jongeren, enz…) die kunnen vertellen over hun ervaringen met politiecontroles op straat.

 

politie controleert.pngEtnisch profileren is het - al of niet bewust - vooringenomen controleren door de politie

van personen slechts op grond van uiterlijke kenmerken (op basis van ras, etniciteit, nationaliteit en religie), terwijl er geen objectieve rechtvaardiging voor een dergelijke controle bestaat, zoals concrete aanwijzingen om iemand te verdenken van strafbaar handelen.

 

Verschillende onderzoeken lijken er op te wijzen dat politiemensen personen controleren op basis van onderbuikgevoelens, uiterlijke kenmerken en stereotiepe beelden van mogelijke verdachten.

 

In oktober 2013 heeft Amnesty International een zeer kritisch rapport uitgebracht over dit onderwerp ‘Proactief politieoptreden leidt tot discriminatie in Nederland’. Volgens hen maakt de politie in Nederland zich bij controles schuldig aan discriminatie. Bij onder andere identiteits- en verkeerscontroles zou de politie vaker allochtonen uitpikken dan autochtonen. Wanneer de politie dit doet, kan dit volgens Amnesty de verstandhouding tussen de politie en etnische minderheden beschadigen. Uiteindelijk schaadt dat ook de effectiviteit van het politiewerk.

 

Ook uit een zgn. situatietest die de Amsterdamse organisatie Doetank in de zomer van 2013 organiseerde, blijkt dat autochtone of allochtone en autochtone jongeren die zich vergelijkbaar gedragen op straat, verschillend worden behandeld door de politie : filmpje Doetank over etnisch profileren.

 

RADAR zoekt mensen die ervaringen hebben met politiecontroles op straat

Om te onderzoeken of politie inderdaad mensen anders behandeld wil RADAR met verschillende mensen spreken. We willen weten wat voor ervaringen men heeft met politiecontroles op straat. Hoe eventuele politiecontroles ervaren worden, welke gevoelens men daarbij heeft en wat voor effect dergelijke controles hebben op het vertrouwen dat men stelt in de politie.

 

We zoeken diverse mensen die meer kunnen vertellen over:

  • hun eigen ervaringen met preventief fouilleren door de politie
  • hun eigen ervaringen met een verkeerscontrole
  • hun eigen ervaringen met een controle naar de verblijfsstatus of illegaliteit
  • politiecontroles waar hun kinderen mee te maken hebben en de impact die dit had op hun kinderen
  • politiecontroles en de impact die deze controles hebben op jongeren waar ze mee werken (bijvoorbeeld jongerenwerkers en docenten)

 

Wij spreken bij voorkeur mensen die ervaringen hebben met de politie van Rotterdam/Maassluis of Breda/Oosterhout.

 

Bespreekbaar maken van etnisch profileren

 

Mochten uit deze gesprekken aanwijzingen komen dat mensen te maken hebben met etnisch profilering/discriminatie dan zijn we van plan met deze informatie het gesprek met de politie aan te gaan en willen we met hen een dialoog organiseren tussen de politie en minderheden over dit onderwerp.

 

Bereid om met ons te praten of heb je meer informatie nodig?

 

Wil je met ons praten of heb meer informatie nodig, dan kun je contact opnemen met TikHo Ong, senior trainer en projectcoördinator.

Telefoon:         010-4113911 of 06-11884184

E-mail:             th.ong@radar.nl

 

Links:

Dossier etnisch profileren Amnesty International

Filmpje Doetank over etnisch profileren

Ethnic profiling in Europe – Open Society Foundation (English)

Amnesty filmpje ‘Nederlandse politie discrimineert’

 

 

 

  • Zoeken

Naar boven