Oost west, thuis best?

owtb.jpg 

RADAR heeft zich de afgelopen jaren verdiept in de verhoudingen tussen groepen bewoners en de kans op spanningen, ook wel 'polarisatie' genoemd. Op 19 september werd een werkbijeenkomst georganiseerd om ervaringen en kennis uit te wisselen.

 

Gemeenten hebben elk hun eigen karakter; een karakter dat in rap tempo kan veranderen. Buurten veranderen onder invloed van bijvoorbeeld de arbeidsmarkt en lokale herstructurering. Maar ook doordat bewoners opgroeien, ouder worden en verhuizen. Wennen aan veranderingen en nieuwe  

OostWest_kaart_vk.png

buurtgenoten kost tijd en gaat niet vanzelf. Gevoelens van vervreemding, je ergens niet thuis voelen, uitsluiting, overlast en spanningen in de buurt liggen op de loer. De een trekt erop uit om aansluiting te zoeken, de ander trekt zich terug achter de voordeur. Wat betekent dit voor u als bestuurder, ambtenaar, professional en/of bewoner? Op welke manier kunt u betrokkenheid, gelijkwaardige participatie en sociale insluiting bevorderen? Hoe kunt u spanningen voorkomen of ervoor zorgen dat die niet uit de hand lopen? Hoe zorgen we dat ‘Oost west, thuis best’ voor alle bewoners geldt?

 

 

 

 

 

 

In het onderzoek Polarisatie in de veiligheidsregio Rijnmond RADAR 2012 is gekeken naar hoe verschillende bevolkingsgroepen zich tot elkaar verhouden en wat mogelijke bronnen kunnen zijn voor spanningen tussen groepen

  • Zoeken

Naar boven