Cijfers :
Neemt discriminatie nu af of neemt het toe
Hoofdpagina / Cijfers : / Neemt discriminatie nu af of neemt het toe

Neemt discriminatie nu af of neemt het toe

27.08.2012 - Op basis van de klachten die bij RADAR gemeld worden valt deze vraag moeilijk te beantwoorden. Niet iedereen meldt immers ervaren discriminatie. Daarom vraagt RADAR inwoners van Rotterdam jaarlijks via de omnibusenquête van de afdeling onderzoek van de gemeente Rotterdam (het COS) naar hun ervaringen met discriminatie. Belevingsonderzoeken zoals de omnibusenquête geven aan dat een fractie wordt gemeld van persoonlijk ervaren of waargenomen discriminatie.

 

Belevingsonderzoeken zijn daarom een belangrijke aanvullende bron van informatie voor de bepaling van de omvang en de verschijningsvormen van discriminatie.

 

De omnibusenquête over 2011 laat zien dat zestien procent van de Rotterdammers discriminatie heeft ervaren. RADAR heeft de gegevens uit de omnibusenquete naast de cijfers van RADAR gezet en komt tot enkele interessante conclusies. Zo doet het merendeel van de mensen niets als zij discriminatie ervaren.

 

RADAR vroeg Rotterdammers die van discriminatie beschuldigd waren naar hun reactie op die aantijging. Ongeveer één op de drie trekt zich niets van de beschuldiging aan. Een even groot aantal gaat het gesprek aan met degenen die zich gediscrimineerd voelde. Een flink deel voelt zich beledigd of onterecht behandeld door de beschuldiging (28%). Weer anderen schrikken of worden boos (17 resp. 16%). Er zijn ook mensen die bij zichzelf te rade gaan, maar zich niet herkennen in de beschuldiging (13%). Voor sommige mensen is de beschuldiging reden om het contact te verbreken (3%). Een zeer kleine minderheid verzoent zich met de gedupeerde en biedt verontschuldigingen aan (2%). Bij de beantwoording op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk.

 

Lees meer in het factsheet Discriminatie Rotterdam Meer of minder.pdf

  • Zoeken

Naar boven