Monitor Discriminatie 2016

18 mei 2017

 

Rapporten geregistreerde discriminatie politie-eenheden Rotterdam, Oost-Brabant en Zeeland-West-Brabant

RADAR en de politie-eenheden Rotterdam, Oost-Brabant en Zeeland-West-Brabant publiceren gezamenlijk een rapport ‘Monitor Discriminatie 2016’ over elk van deze politie-eenheden. De Monitor Discriminatie 2016 brengt op het niveau van de politie-eenheid relevante cijfers voor 2016 bijeen: meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen, politieregistraties van discriminatie-incidenten en verzoeken om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens. Door deze data in samenhang te analyseren en presenteren, ontstaat een zo compleet mogelijk beeld van de ontwikkeling van discriminatie-incidenten in de politie-eenheden Rotterdam, Oost-Brabant en Zeeland-West-Brabant.

De Monitors gaan in op de discriminatiegronden, het soort locaties waar incidenten plaatsvonden en

de wijze van discriminatie. In de Monitors worden data niet alleen op het niveau van de politie-eenheid, maar ook per gemeente en basisteam gepresenteerd.

 

Deze drie Monitors Discriminatie 2016 verschijnen gelijktijdig met rapporten over vijf andere regionale politie-eenheden en het landelijke rapport Discriminatiecijfers in 2016. Met deze publicaties is een stap gezet in de uniformering van rapportages over discriminatieregistraties, in afstemming met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Politie. Het landelijk rapport Discriminatiecijfers 2016 en alle rapporten op eenheidsniveau zijn te vinden op de website van de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (LVtD): www.discriminatie.nl

 

Monitor Discriminatie 2016 in de politie-eenheid Rotterdam

In aanvulling op bovengenoemde informatie wordt er in dit rapport ingegaan op de volgende relevante thema’s: discriminatie in de woonomgeving en discriminatie van vluchtelingen.

Op basis van de Monitor Discriminatie 2016 in de politie-eenheid Rotterdam is er ook een infographic.

 

Monitor Discriminatie 2016 Oost-Brabant

In aanvulling op bovengenoemde informatie wordt er in dit rapport ingegaan op de volgende relevante thema’s: discriminatie van vluchtelingen, discriminatie in de woonomgeving en in de (amateur)sport en etnisch profileren.

 

Monitor Discriminatie 2016 Zeeland-West-Brabant

In aanvulling op bovengenoemde informatie wordt er in dit rapport ingegaan op de volgende relevante thema’s: discriminatie van vluchtelingen, discriminatie in de (amateur)sport en discriminatie in de woonomgeving.

  • Zoeken

Naar boven