Aangifte na uitspraken Wilders

1 mei 2014 - Op 30 april jl. ontving RADAR een brief van de Officier van Justitie van het arrondissementsparket Den Haag, die belast is met de behandeling van de aangiftes die zijn gedaan tegen de uitspraken van dhr. G. Wilders. Hij schrijft ons dat na inventarisatie van alle aangiftes het Openbaar Ministerie zich een oordeel zal vormen omtrent de afdoening van deze zaak. Zodra het proces van besluitvorming is afgerond wordt RADAR op de hoogte gesteld van dit oordeel. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dit zal zijn.

 

3 april 2014 - Het Openbaar Ministerie meldt dat er afgelopen weken ruim 5000 keer aangifte gedaan is tegen PVV-leider Geert Wilders en via de website van de politie ook nog meer dan 15.000 meldingen zijn binnengekomen van discriminatie. Het OM kan nog niet zeggen wanneer een beslissing wordt genomen over een eventuele vervolging van Wilders vanweg de  langere verwerkingstijd van de grote aantal aangiften die gedaan zijn.

 

 

RADAR doet aangifte

1 april 2014 - Donderdag 27 maart jl. heeft RADAR aangifte gedaan bij de politie tegen Geert Wilders. Dit naar aanleiding van zijn uitspraken op 12 maart jl. op de weekmarkt in Den Haag tijdens het flyeren voor de gemeenteraadsverkiezingen en tijdens de  verkiezingsavond op woensdag 19 maart jl. in een Grand Café in Den Haag. RADAR heeft tot en met die donderdag 777 meldingen gekregen van mensen die zich beledigd dan wel gediscrimineerd voelen of vinden dat een bevolkingsgroep wordt beledigd dan wel gediscrimineerd door Wilders uitspraken.  

 

RADAR verzoekt het Openbaar Ministerie strafvervolging in te stellen op grond van de van toepassing zijnde antidiscriminatieartikelen in het Wetboek van Strafrecht In de aangifte heeft RADAR ook aangegeven dat zij op de hoogte gehouden wil worden van het verloop van de aangifte.

 

 

 

Meldingen blijven binnenstromen

24 maart 2014 - Het blijft bij RADAR klachten, meldingen en aangiften regenen inzake de uitlatingen van PVV voorman Wilders op de verkiezingsavond.

 

Dagstand

10   april 16.30 uur: 811

31 maart 16.30 uur: 800

28 maart 18.00 uur: 780

27 maart 18.00 uur: 778

26 maart 18.00 uur: 777

25 maart 13.15 uur: 743

24 maart 13.00 uur: 728

21 maart 18.00 uur: 557 

 

 

 

Lawine aan klachten en aangiften na uitspraken Wilders

20 maart 2014 - De uitspraken van PVV leider Wilders tijdens de verkiezingsavond leidden tot een stortvloed aan klachten en aangiften. Alleen al bij RADAR kwamen vandaag ruim 200 klachten en meldingen binnen van burgers die aanstoot nemen aan de uitspraak van de PVV voorman over het terugdringen van het aantal mensen met een Marokkaanse achtergrond in Nederland. Landelijk stond de teller bij de antidiscriminatie bureaus in de loop van de middag al boven de 1000 klachten en meldingen.

 

RADAR verzamelt alle klachten en meldingen uit het eigen werkgebied en zal die gebundeld overdragen aan politie en openbaar ministerie, met het verzoek die te beoordelen in het licht van de antidiscriminatie bepalingen in het Wetboek van Strafrecht. RADAR noemt het ongeëvenaard dat over 1 zaak in zo'n korte tijd zoveel meldingen worden gedaan. Opvallend is hoe diep veel mensen zich gekwetst voelen en lang niet alleen maar mensen van Marokkaanse komaf. Ook autochtone Nederlanders hebben melding gedaan tegen de uitlatingen die zij grensoverschrijdend en discriminerend vinden.   

 

 

 

 

  • Zoeken

Naar boven