LHBT-meldpunt bij politie Rotterdam

flyer_rozeinbl_rdam.jpg6 mei 2013 - Vanaf vandaag heeft de Eenheid Rotterdam een Meldpunt Roze in Blauw.

Met het instellen van een meldpunt voor LHBT-burgers richt de politie Eenheid Rotterdam zich rechtstreeks tot de LHBT doelgroep. Via dit meldpunt kunnen LHBT-burgers melding maken of aangifte doen van discriminatie op grond van hun seksuele gerichtheid. Een kernteam van het netwerk Roze in Blauw zorgt voor de ondersteuning, begeleiding en monitoring van meldingen en aangiften die via het meldpunt binnenkomen.

 

Het meldpunt bestaat uit een apart telefoonnummer 0800-7444477 en een e-mailadres rozeinblauw@rijnmond.politie.nl

 

Het kernteam Roze in Blauw bestaat uit 18 politiemensen die zijn gespreid over de politieregio vanuit verschillende disciplines. Het kernteam beoordeelt de meldingen op noodzakelijke opvolging. Indien noodzakelijk wordt de melding door het kernteam uitgezet bij politiemensen met de opvolging van de melding zijn belast, Het Roze in Blauw team biedt actief ondersteuning vanuit haar expertise aan de politiemensen die met de opvolging/uitvoering zijn belast. Het kernteam heeft een procesbewakende rol en monitoort de afhandeling van de meldingen.

 

De ondersteuning van het kernteam Roze in Blauw richt zich op het toerusten van de collega’ politiemensen waarbij achtergrondinformatie wordt gegeven. Dat kan betrekking hebben op  een toelichting op leefstijlgebonden aspecten die van belang worden geacht voor het op een goede wijze afdoen van de melding. Het wegnemen van vooroordelen c.q. het bespreekbaar maken hiervan kan onderdeel zijn van de ondersteuning. Met deze werkwijze wordt specifieke kennis en deskundigheid ingebracht die een professionele en effectieve afwikkeling van meldingen en aangiften ondersteunt en borgt.

 

LHBT Meldpunt


Met het instellen van een meldpunt voor LHBT-burgers wordt de drempel voor het doen van meldingen en aangiften verlaagd.

Het meldpunt bestaat uit een apart telefoonnummer 0800-7444477 en een e-mailadres rozeinblauw@rijnmond.politie.nl

 

Doelstellingen van het Roze in Blauw-netwerk

  • Versterken van de identiteit van de regionale eenheid door zichtbaarheid van lesbische, homo, biseksuele en transgender collega’s;
  • Bijdragen aan een veiliger werkklimaat door ongewenst gedrag te signaleren en bespreekbaar te maken;
  • Verhogen van de aangifte- en meldingsbereidheid van burgers uit de LHBT-gemeenschap en het verlagen van de drempel om dat te doen;
  • Monitoren van homogerelateerde incidenten en het ondersteunen van de operationele collega’s bij de afwikkeling daarvan;
  • Aanspreekpunt en vraagbaak voor medewerkers van de politie Rotterdam bij casuïstiek;
  • (Ondersteunen bij) samenwerking met hulpverleningsinstanties, LHBT-belangenorganisaties en specifieke horeca.
  • Zoeken

Naar boven