Leeftijdsdiscriminatie uitzendbureau

Het College voor de rechten van de mens oordeelde op 19 maart 2013 over twee zaken die RADAR had voorgelegd. Het ging in dit geval om leeftijdsdiscriminatie door een uitzendbureau. 

 

Samenvatting

RADAR deed onderzoek naar de werving en selectie van Mise en Place Rotterdam B.V., een bureau dat personeel ter beschikking stelt in de horeca. Drie personen solliciteerden op verzoek van RADAR telefonisch en werden afgewezen.


Oordeel College

Het College oordeelt dat Mise en Place Rotterdam B.V. verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van leeftijd bij de werving en selectie door alleen studenten te werven en door een leeftijdscategorie van 18 tot 21 jaar te hanteren.


Toelichting

Het College stelt vast dat Mise en Place alleen studenten aanneemt en dat het bureau een leeftijdscategorie van 18 tot 21 jaar gebruikt. Dit is uit het onderzoek van RADAR naar voren gekomen. Verweerster heeft de resultaten van dit onderzoek niet ontkend. Ook heeft verweerster geen goede reden gegeven voor deze manier van selecteren van nieuwe kandidaten. Dat levert verboden onderscheid naar leeftijd op.

 

Samenvatting

Verzoeker, 27 jaar oud, heeft gesolliciteerd bij een bureau voor horecapersoneel, Mise en Place Rotterdam B.V. In een telefoongesprek is hij afgewezen. Hem werd verteld dat het bureau zoekt naar studenten tussen 18 en 21 jaar die in de beginfase van hun studie zijn. Verzoeker zou te oud zijn.


Oordeel College

Het College oordeelt dat Mise en Place Rotterdam B.V. jegens verzoeker verboden onderscheid heeft gemaakt op grond van leeftijd bij de afwijzing van een openstaande functie.


Toelichting

Het College stelt vast dat in het telefoongesprek waarin verzoeker is afgewezen zijn leeftijd als reden voor de afwijzing is genoemd. Het bedrijf heeft niet ontkend dat de leeftijd van verzoeker aan de orde is gekomen, maar daarbij was sprake van een misverstand. Dat heeft het College niet overtuigd. Het is voldoende vast komen te staan dat leeftijd (mede) een rol heeft gespeeld bij de afwijzing. Daarom is sprake van een verboden onderscheid op grond van leeftijd.

  • Zoeken

Naar boven