Interne klachtenregeling stichting RADAR

Wat te doen als u een klacht heeft over de manier waarop u door een RADAR-medewerker bent behandeld. Dan kunt u een klacht indienen bij een klachtencommissie van RADAR. Deze commissie bestaat uit drie personen:

- een lid van het management van RADAR;

- een bestuurslid van RADAR;

- een onafhankelijk deskundige.

De klachtenprocedure verloopt als volgt:


 I)  U dient uw klacht:

Schriftelijk in bij:    RADAR-klachtencommissie

                              p/a RADAR   

                              Postbus 1812

                              3000 BV  ROTTERDAM

Telefonisch in bij:    de algemeen directeur van RADAR, dhr. C.Triesscheijn

                              010 – 411 3911

In beide gevallen ontvangt u binnen twee weken een brief met daarin de hoofdpunten van uw klacht. Als u uw klacht telefonisch heeft ingediend, dan ontvangt u ook een verslag van het telefoongesprek.

 

II)  Vervolgens voert de directeur of de commissie een onderzoek uit. Daarbij mag gebruik worden gemaakt van het klachtdossier en kunnen gesprekken gevoerd worden met diverse bij de klacht betrokken personen.

 

III) Als de directeur of de commissie het nodig vindt, wordt een bijeenkomst georganiseerd waarbij zowel de klager als de medewerkers, waar de klacht over gaat, worden uitgenodigd. Eventueel worden ook andere betrokkenen hierbij gevraagd. U kunt zich laten bijstaan door aan advocaat, tolk of vertrouwenspersoon.

 

IV) Uiterlijk twee maanden nadat de klacht is ingediend, spreekt de directeur of commissie een oordeel uit over een klacht. De RADAR-medewerkers zijn verplicht zich aan het oordeel en advies te houden.

Deze samenvatting is gebaseerd op een uitgebreider reglement. Dit reglement is beschikbaar op internet en bij het secretariaat van RADAR.

 

 

 

 interne klachtenregeling stichting RADAR

  • Zoeken

Naar boven