In NL ervaren moslims meer discriminatie

De Nederlandse houding ten opzichte van moslims en de islam geeft te denken. Uit een enquête van de Fundemental Rights Agency (FRA) van de Europese Unie blijkt dat moslims in Nederland meer discriminatie ervaren dan in de meeste andere lidstaten en minder verbondenheid voelen met het land waarin ze wonen.

 

Het onderzoek onder 10.527 moslims en moslima's in 15 lidstaten laat zien dat een overgrote meerderheid van deze groep EU-burgers meer dan gemiddeld vertrouwen in democratische instituties heeft, ondanks dat ze geregeld te maken krijgen met discriminatie en uitsluiting. En 76 procent van de ondervraagde moslims voelt zich sterk verbonden met het land waarin ze wonen. Volgens FRA spreekt het onderzoek daarmee tegen dat moslims niet geïntegreerd zouden zijn in de Europese samenleving.

 

De verschillen per land zijn echter groot. Na Italië voelen moslims in Nederland zich het minst verbonden met het land. Een klein deel (2%) van de moslims geeft aan zich helemaal niet verbonden te voelen met het land waarin ze wonen. In Nederland is dit percentage het hoogst, namelijk 8 %. Ter vergelijking, in Finland is dit met 1 procent het laagst. Ook ervaren moslims in Nederland meer discriminatie, zijn ze zich meer bewust van discriminatie en is de meldingsbereidheid groot.

 

Discriminatie

 

Bij het onderzoek naar ervaren discriminatie heeft FRA onderscheid gemaakt tussen discriminatie op grond van religie, migratie- of etnische achtergrond en huidskleur. Het aandeel Nederlandse moslims dat in de afgelopen vijf jaar discriminatie heeft ervaren op basis van religie is met 30 procent het hoogst van alle 15 onderzochte lidstaten (het gemiddelde is 17 procent). Als het gaat om discriminatie vanwege migratie- of etnische achtergrond neemt Nederland met 42 procent een tweede plaats in, na Griekenland (52 procent) terwijl het gemiddelde 27 procent is. Bij discriminatie op grond van huiskleur zit Nederland met 9 procent op het gemiddelde.

 

Ruim 70 procent van de Nederlandse moslims denken dat discriminatie op grond van religie, etnische afkomt of huidskleur wijdverbreid is. Alleen Franse moslims geven een nog somberder beeld van hun land.Nederlandse moslims zijn zich meer dan gemiddeld bewust van discriminatie en zijn bereid om het te melden. Wat verder opvalt: op ervaren etnisch profileren scoort Nederland gemiddeld maar het vertrouwen in de politie is in Nederland het laagst. Bij moslims van Noord-Afrikaanse afkomst is dat nog net iets lager dan bij moslims met een Turks-Nederlandse achtergrond.

 

Noodklok

 

Al eerder werd de noodklok geluid over toenemende moslimhaat in Nederland. Zo bleek vorig jaar uit een gericht onderzoek naar islamofobie binnen Rotterdam-Rijnmond door SPIOR al dat veel moslims regelmatig te maken krijgen met vijandige bejegening, ongelijke behandeling, bedreiging of zelfs geweld vanwege hun religieuze identiteit. Toch melden ze dit zelden, vaak vanwege een gebrek aan vertrouwen in Nederlandse instanties.

 

 

Meer informatie is te vinden op de website van FRA

  • Zoeken

Naar boven