Discriminatie naar seksuele gerichtheid

Discriminatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen is in strijd met de wet

 Sinds 1994 is er de Algemene Wet Gelijke Behandeling waarin ongelijke behandeling op grond van seksuele gerichtheid is verboden op de volgende terreinen:
- bij de arbeid (van werving en  selectie tot en met ontslag)
- bij vrije beroepen 
- bij het geven van advies over  school- en beroepskeuze
- bij het aanbieden van en het  verlenen van toegang tot goederen  en diensten

Discriminatie van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen is strafbaar


In de artikelen 137 c t/m f en 429 quater van het wetboek van strafrecht zijn bepalingen opgenomen die discriminatie op grond van seksuele gerichtheid strafbaar stellen. Zo is het strafbaar je opzettelijk beledigend uit te laten over een groep mensen wegens hun seksuele gerichtheid en in het openbaar aan te zetten tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden wegens hun homoseksuele gerichtheid  (137c en d Wetboek van Strafrecht). Ook is het niet toegestaan iemand te discrimineren in de uitoefening van een ambt, beroep of bedrijf.

 

Acceptatie in de praktijk

 

Homoseksuele mannen, lesbische vrouwen en biseksuelen worden in Nederland breed geaccepteerd, zo is hun ervaring, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau over dit onderwerp.   

Het SCP concludeert dit in het onderzoek naar ervaringen van homo- en biseksuele mannen en vrouwen. Het onderzoek is gebaseerd op enquetes in 2010 en 2011.

  

Gunstige tekenen van de grote mate van acceptatie van homoseksualiteit zijn:  

Verreweg de meeste homoseksuele mannen en lesbische vrouwen zijn open over hun seksuele voorkeur. Minder dan 10% is niet open tegenover naasten zoals de ouders, broers en zussen en heterovrienden. 

92% van de moeders en 86% van de vaders van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen accepteert de seksuele voorkeur van hun kind.

 

Minder geruststellend is dat:  

29% van de homoseksuele mannen en 23% van de lesbische vrouwen in het afgelopen jaar in de openbare ruimte een of meer negatieve reacties kreeg vanwege hun seksuele voorkeur.

Veel homoseksuele mannen en lesbische vrouwen passen hun gedrag aan om negatieve reacties te voorkomen. Meer dan de helft van degenen met een partner raakt die in het openbaar (soms) om die reden niet aan. Biseksuelen, zeker biseksuele mannen, zijn minder open over hun gevoelens dan homoseksuelen.

 

Meer lezen: Niet te ver uit de kast

 

Meer lezen over Homoseksualiteit en geloof

 

  • Zoeken

Naar boven