Cijfers :
Feitenkaarten Discriminatie 2011
Hoofdpagina / Cijfers : / Feitenkaarten Discriminatie 2011

Feitenkaarten Discriminatie 2011

In de Feitenkaarten wordt dieper ingegaan op de cijfers over klachten en meldingen die in de respectievelijke politieregio's waarin RADAR werkzaam is, werden gemeld.

Aan de orde komen de verschillende discriminatiegronden, aard van discriminatie, uitingsvorm en maatschappelijk terrein waarop discriminatie plaatsvindt en enkele gegevens over de klachtindieners. Deze feitenkaarten worden ook gebruikt voor vergelijkingen met bijvoorbeeld de politiecijfers in de betreffende regio en zijn hiermee de basis voor gesprekken met Burgemeesters, Officieren van Justitie en Korpschefs tijdens de driehoeksoverleggen in de afzonderlijke gemeenten.

 

Feitenkaart Discriminatie Rotterdam-Rijnmond 2011.pdf

Feitenkaart Discriminatie 2011 Midden- en West-Brabant.pdf

Feitenkaart Discriminatie Brabant-Noord 2011.pdf

Feitenkaart Discriminatie ZHZ 2011.pdf

Stemmingen en koersen

Notitie over stemmingen en koersen ten aanzien van discriminatie in 2011. Illustratie van actuele ontwikkelingen bij de cijfers, 13 februari 2012

Stemmingen en koersen 2011.pdf

 

Webdossier cijfers

Kort Jaaroverzicht 2011, 25 januari 2012

WEBDOSSIER Jaaroverzicht RADAR 2011.pdf
In vogelvlucht de binnengekomen klachten en meldingen bij RADAR in 2011

  • Zoeken

Naar boven