Cijfers 2011

RADAR registreert alle meldingen en klachten die binnenkomen bij de organisatie. De cijfers die dat oplevert worden geanalyseerd en bekeken op meer algemene trends.

 

Jaarlijks krijgen de gemeenten binnen het werkgebied van RADAR een overzicht van de klachten en meldingen die vanuit de betreffende gemeente zijn gemeld bij RADAR. Met dit overzicht kunnen de gemeenten voldoen aan de wettelijke verplichting om discriminatievoorvallen te melden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

Naast deze pakweg 64 rapportages wordt ook een feitenkaart per regio gemaakt. In deze feitenkaarten wordt nader ingegaan op de discriminatiemeldingen. Gekeken wordt naar de discriminatiegronden, maatschappelijke terreinen waarop discriminatie zich afspeelt, afkomst van de klachtindieners en aard van de klacht. 

 

De RADAR-cijfers zijn in het WEBDOSSIER Jaaroverzicht RADAR 2011.pdf beschikbaar. Lees voor een toelichting het bericht op de site. In februari verschijnt jaarlijks de notitie Stemmingen en koersen ten aanzien van discriminatie. In deze notitie wordt ingegaan op een aantal landelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op cijfers en op het maatschappelijk leven. Stemmingen en koersen 2011.pdf

 

In Rotterdam vraagt RADAR inwoners jaarlijks via de omnibusenquete van de gemeente naar de discriminatiebeleving van inwoners. Deze cijfers zijn in een factsheet naast de cijfers van RADAR gezet.

Discriminatie Rotterdam Meer of minder.pdf

 

Landelijke cijfers zijn ook beschikbaar in de vorm van de Kerncijfers. RADAR levert haar cijfers ten behoeve van deze landelijke verzameling die jaarlijks door de antidiscriminatie bureaus wordt samengesteld. Kerncijfers 2011.pdf

 

De politie registreert ook de aangiften en meldingen die bij hen gemeld worden met betrekking tot discriminatie. Jaarlijks wordt daar een reportage van gemaakt. Deze rapportage wordt door de politie aan de minister van justitie &veiligheid gestuurd, die hierover de Tweede Kamer informeert. poldis_2011.pdf

 

  • Zoeken

Naar boven