Discriminatie in Europees Perspectief

Op de vraag of een bepaalde vorm van discriminatie vaak voorkomt, antwoordt 64% van alle Europeanen dat discriminatie op grond van etnische afkomst vaak voorkomt.  In Nederland ligt dat percentage veel hoger.  84% van de Nederlanders denkt dat  discriminatie op grond van etnische herkomst vaak voorkomt.  Als er gekeken wordt naar andere vormen van discriminatie dan zijn de verschillen tussen Nederland en andere landen kleiner.  58% van alle Europeanen denkt dat discriminatie op grond van seksuele gerichtheid  vaak voorkomt (in Nederland 64% ). Voor de grond religie of geloof zijn de percentages 50% in Europa en 66% in Nederland, voor de grond handicap 50% in Europa en 53% in Nederland , voor de grond leeftijd (ouder dan 55) zijn de percentages gelijk (50%).

 

In vergelijk met de vorige Eurobarometer die in 2012 werd uitgevoerd is het aantal Europeanen 

dat denkt dat discriminatie vaak voorkomt gestegen. Dat geldt met name voor de gronden seksuele gerichtheid (11 procentpunten) en religie (11 procentpunten).

 

In de Eurobarometer is ook gevraagd naar wat mensen zouden doen als ze gediscrimineerd worden. Aan welke organisatie zouden ze het geval rapporteren? Op deze vraag werd de politie het vaakst genoemd: 35% van alle Europeanen zou naar de politie gaan. In Nederland ligt dat percentage iets lager: 28%. In alle Europese landen zijn er specifieke organisaties die zich richten op de gelijke behandeling. In Nederland zijn dat het College voor de Rechten van de Mens en de antidiscriminatiebureaus.  In Nederland zou 34% van de ondervraagden naar zo'n organisatie gaan tegenover 17% van alle Europeanen.

 

Voorts blijk uit de Eurobarometer dat veel mensen maatregelen tegen discriminatie ondersteunen. 62% van alle Europeanen vindt dat nieuwe maatregelen genomen zouden worden om mensen tegen discriminatie te beschermen. In Nederland ligt dat percentage lager: 51%. Nederlanders tonen zich,

in vergelijking met andere Europeanen, dus meer gericht op het probleem in plaats van de oplossing.

Zij vinden dat discriminatie vaker voorkomt dan andere Europeanen. Anderzijds worden in Nederland nieuwe maatregelen tegen discriminatie minder ondersteund dan in Europa als geheel.

 

Lees het hele rapport >>

Lees de factsheet over Nederland >>

 

Lees andere publicaties over discriminatie in Europa in de Kennisbank Diversiteit & Emancipatie van RADAR 

  • Zoeken

Naar boven