Protesteren tegen Zwarte Piet is een recht

 

15 november 2016 - Of het nu is bij de nationale intocht in Maassluis of tal van andere plaatsen waar de Sint wordt onthaald: de kinderharten kloppen net zo ‘vol verwachting’  voor de Roetveegpiet of de Regenboogpiet. Ook in het Sinterklaasjournaal komen Pieten van allerlei pluimage voor. Hierdoor wordt het steeds makkelijker voor scholen en ouders om een sinterklaasfeest te organiseren waarin Piet ontdaan is van racistische kenmerken. RADAR juicht deze ontwikkeling toe zoals we ook eerder naar voren brachten in ons standpunt over Zwarte Piet.

 

Een groeiende groep mensen vindt dat Zwarte Piet racistische kenmerken heeft en daarom niet thuishoort op een kinderfeest. Vrijheid van meningsuiting betekent ook dat je de ruimte krijgt om je mening over Zwarte Piet te uiten, ook tijdens de intocht. Dat door de noodverordening  in Rotterdam circa 200 personen zijn aangehouden omdat ze wilden demonstreren tegen Zwarte Piet, vindt RADAR zorgelijk. Ook de tegenstrijdige verklaringen over het optreden van de politie en het gebruik van geweld, roepen vragen op.

 

RADAR vindt het belangrijk dat de gang van zaken rond het protest in Rotterdam en de arrestaties, zowel vanuit juridisch als vanuit procedureel oogpunt, goed onderzocht wordt. We moeten voorkomen dat de indruk ontstaat dat het demonstratierecht en de vrijheid van meningsuiting worden ingeperkt. Dat geldt ook en misschien wel juist waar een debat over racisme en discriminatie in het geding is. Deze kwestie zal ongetwijfeld in de Rotterdamse gemeenteraad verder worden besproken. RADAR zal deze discussies nauwlettend volgen.

 

RADAR heeft eerder bij burgemeester Aboutaleb gepleit voor duidelijke afspraken tussen de G4 over de verdere aanpassing van Piet. Dit jaar is dat nog niet gelukt. Maar laten de incidenten van afgelopen weekend een extra aansporing zijn om dit volgend jaar wel te doen. Amsterdam heeft laten zien hoe een moderne intocht met roetvegen zonder problemen georganiseerd kan worden. Daar kan Rotterdam toch niet bij achterblijven?

 

Burgemeester Aboutaleb, over het waarom van het verbod op de demonstratie, in de NRC van 15 december 2016

  • Zoeken

Naar boven