CRM oordeel RADAR zaak

20 mei 2014 - Het College voor de rechten van de mens oordeelde onlangs over een zaak die RADAR had voorgelegd. Een vrouw werkte in tijdelijke dienst als marketing communicatie specialist bij Hoefnagels Branddeuren B.V. Dit bedrijf heeft de arbeidsovereenkomst met de vrouw twee maal verlengd. Tijdens de laatste arbeidsovereenkomst heeft de vrouw aan haar leidinggevende verteld dat ze zwanger was. Daarna heeft Hoefnagels Branddeuren B.V. besloten geen nieuwe arbeidsovereen-komst met haar aan te gaan. Volgens de vrouw heeft de leidinggevende tegen haar gezegd dat dit was omdat ze zwanger was en met zwangerschapsverlof zou gaan. De vrouw vindt dat het bedrijf haar gediscrimineerd heeft op grond van geslacht.

 

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde dat Hoefnagels Branddeuren B.V. jegens een werknemer verboden onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt bij het besluit geen nieuwe arbeidsovereenkomst met haar aan te gaan.


Volgens het College heeft de leidinggevende tijdens het gesprek, waarin hij de vrouw heeft verteld dat ze geen nieuw contract kreeg, de zwangerschap aan de orde gesteld. Volgens de leidinggevende wilde hij het slechtnieuwsgesprek verzachten door te praten over de zwangerschap. De vrouw zegt dat hij de zwangerschap en het verlof als reden noemde om geen verlenging te geven. Het College heeft vastgesteld dat de leidinggevende tegen de vrouw heeft gezegd dat hij na het zwangerschapsverlof mogelijk contact met haar zou opnemen om te bekijken of zij weer bij het bedrijf aan de slag kon. Het College concludeert op grond hiervan dat er sprake is van feiten die onderscheid op grond van geslacht kunnen doen vermoeden. Nu er een vermoeden van discriminatie is, moet het bedrijf bewijzen dat hij geen onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt. Volgens het bedrijf was de functie veranderd en was de vrouw niet geschikt voor deze gewijzigde functie. Het College is van oordeel dat het bedrijf niet heeft aangetoond dat de functie was veranderd. Het bedrijf heeft niet aangetoond dat de vrouw niet geschikt was voor deze functie. Zo zijn er geen verslagen van functioneringsgesprekken.

Het bedrijf heeft dan ook niet bewezen dat hij geen onderscheid heeft gemaakt.


Volledig oordeel >>

 

  • Zoeken

Naar boven