Conferentie Eindhoven 18 april

RADAR is in 2017 aan de slag gegaan als de nieuwe antidiscriminatievoorziening in Eindhoven. Om de stad, haar organisaties en bewoners beter te leren kennen, hebben we een groot aantal organisaties bezocht en bevraagd op hun ervaringen. De bevindingen van deze gesprekken zijn vastgelegd in het rapport ‘Diversiteit Uitgelicht’.

 

Op 18 april presenteren wij de bevindingen en aanbevelingen aan de betrokken organisaties en andere belangstellenden. Naar aanleiding van recente signalen van expats die discriminatie ondervinden bij het uitgaan, wordt hierbij speciaal aandacht gegeven aan horecadiscriminatie in Eindhoven. Na de presentatie kunt u een van onze verdiepende workshops bijwonen, met als onderwerp toegankelijkheid voor mensen met een beperking, arbeidsmarktdiscriminatie en het herkennen van discriminatie.

 

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze conferentie. Meld u zich aan door gebruik te maken van het aanmeldformulier. Geef op het aanmeldformulier ook aan welke workshop u wilt volgen.

 

Datum: 18 april 2019 

Tijdstip: 14.30 – 18.00 uur (inloop 14.00 uur, informele borrel 17.00 uur) 

Locatie:  Oude Rechtbank, Stratumseind 32

Aanmelden: Klik hier voor het aanmeldformulier

 

Workshops

Tijdens de conferentie kunt u een van de onderstaande workshops volgen:

 

Herkennen van discriminatie

Wordt u in uw werk geconfronteerd met uitsluiting of ongelijke behandeling, vindt u dat mensen zich soms snel gediscrimineerd voelen, maakt u zich zorgen over de maatschappelijke gevolgen als we niets doen tegen uitsluiting van bepaalde groepen mensen? In de workshop ‘herkennen van discriminatie’ gaan we aan de hand van casussen dieper in op het onderwerp discriminatie. We bespreken de verschillende vormen van discriminatie, de wet- en regelgeving, welke mogelijkheden er zijn om discriminatie aan te pakken en wat RADAR hierin kan betekenen.

 

Arbeidsmarktdiscriminatie bij stages

De arbeidsmarkt is het terrein waarover RADAR de meeste discriminatiemeldingen ontvangt. Bijzondere aandacht verdient discriminatie op grond van herkomst bij de toewijzing van stageplaatsen. Wat zijn de effecten van stagemarktdiscriminatie voor jongeren die dit raakt? En op welke manier kan uw organisatie bijdragen aan het creëren van kansen voor deze jongeren? In deze workshop onderzoeken we samen welke interventies het beste passen bij de problemen die studenten in Eindhoven tegenkomen bij het zoeken van een stageplek.

 

Toegankelijkheid

De toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking verbeteren. Vaak denken we dat deze maatregelen lastig, tijdrovend en duur zijn. Dit kan een belemmering vormen om daadwerkelijk aan de slag te gaan met het meer toegankelijk en inclusief maken van onze organisaties. In deze workshop gaan we op een speelse manier aan de slag met wat je allemaal al wel kunt doen om de toegankelijkheid te verbeteren.

 

Meer informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Mohammed Bencheikh van RADAR, tel 06 467 659 20.

  • Zoeken

Naar boven