Cijfers 2016

 

Meldingen over discriminatie

Bij het meldpunt van RADAR kwamen in 2016 780 meldingen van discriminatie binnen. Het zijn er 52 meer dan in 2015. Beknopte informatie over het aantal meldingen bij RADAR in 2016 vind je in het Webdossier 2016. Binnenkort verschijnen op deze plek uitgebreide regionale rapportages. In die rapportages zijn niet alleen de meldingen bij RADAR meegenomen, maar ook de registraties bij de politie en het College voor de Rechten van de Mens.

 

Uit onderzoek is bekend dat maar 1 op de 8 discriminatie-ervaringen ergens wordt gemeld.

Cijfers over discriminatiemeldingen zeggen dan ook niet alles. In de notitie Stemmingen en Koersen 2016 beschrijft RADAR actuele kwesties en ontwikkelingen die niet altijd uit de cijfers over meldingen zijn af te leiden. Deze publicatie dient dan ook als achtergrond en duiding bij de cijfers. In deze editie bespreken we allereerst de belangrijkste publieke discussies van 2016, waarbij we onder andere stilstaan bij etnisch profileren door de politie, het proces tegen Geert Wilders, de aankomende verkiezingen en de discussie rond het Sinterklaasfeest. Verder behandelen we het overheidsbeleid en bespreken we de landelijke discriminatiecijfers. In oktober 2016 verscheen Stemmingen en Koersen over de eerste helft van 2016.

  • Zoeken

Naar boven