Cijfers 2015

Meldingen over discriminatie

Bij het meldpunt van RADAR kwamen in 2015 727 meldingen van discriminatie binnen. Het zijn er minder dan in 2014 en dat is opvallend. 2015 was een jaar waarin de verhoudingen in de samenleving meer dan eens op scherp stonden, onder andere naar aanleiding van de aanslagen in Parijs en het vluchtelingendebat. De daling van het aantal meldingen is mogelijk eerder een indicatie van een afname van de meldingsbereidheid, dan van een afname van het aantal discriminatie-incidenten.

 

Beknopte informatie over het aantal meldingen bij RADAR in 2015 vind je in het Webdossier 2015. Binnenkort verschijnen op deze plek uitgebreide regionale rapportages. In die rapportages zijn niet alleen de meldingen bij RADAR meegenomen, maar ook de registraties bij de politie en het College voor de Rechten van de Mens.

 

RADAR is werkzaam in delen van Zuid-Holland en Noord-Brabant. In andere gebieden zijn andere antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) werkzaam. Landelijk zijn de meldingen bij alle ADV’s samengebracht in het rapport Kerncijfers 2015. De gezamenlijke ADV’s registreerden in 2015

4.561 klachten en meldingen. In het rapport is informatie te vinden over de discriminatiegronden, maatschappelijke terreinen en wijzen van discriminatie van alle gemelde incidenten. Ook landelijk

is er sprake van een daling van het aantal meldingen.

 

Uit onderzoek is bekend dat maar 1 op de 8 discriminatie-ervaringen ergens wordt gemeld.

Cijfers over discriminatiemeldingen zeggen dan ook niet alles. In de notitie Stemmingen en Koersen 2015 beschrijft RADAR actuele kwesties en ontwikkelingen die niet altijd uit de cijfers over meldingen zijn af te leiden. Deze publicatie dient dan ook als achtergrond en duiding bij de cijfers. Discussies over racisme in Nederland, het vluchtelingendebat en de toenemende angst voor de islam en radicalisering komen aan bod. Net als de overheidsreactie op arbeidsmarktdiscriminatie en het VN-CERD rapport over racisme in Nederland. Ook landelijke cijfers over discriminatie passeren de revue.

  • Zoeken

Naar boven