Cijfers 2013

RADAR heeft in 2013 ongeveer 10% meer meldingen van discriminatie ontvangen dan in het voorgaande jaar. Het zijn er meer dan 950. Tussen 2009 en 2011 neemt het aantal meldingen af, om vanaf 2012 weer toe te nemen. Of in 2013 vaker is gediscrimineerd, is op basis van het aantal meldingen lastig te zeggen. In de laatste maanden van 2013 is een felle discussie gevoerd over racisme en discriminatie in Nederland. Dat heeft zeker bijgedragen aan het aantal meldingen.

 

Deze en andere cijfers over de meldingen bij RADAR staan in het Webdossier meldpunt RADAR 2013.

Het webdossier geeft een globaal overzicht van het aantal meldingen in het hele werkgebied van RADAR.

 

In de notitie Stemmingen en Koersen 2013 beschrijft RADAR actuele kwesties en ontwikkelingen die niet altijd uit de cijfers over meldingen zijn af te leiden. Deze publicatie dient dan ook als achtergrond en duiding bij de cijfers. Onderzoek naar ervaren discriminatie en discussies over racisme en Zwarte Piet komen aan bod, net als specifieke kwesties zoals etnisch profileren door de politie en de situatie van Transgenders.

 

Hieronder de digitale regionale Feitenkaarten per regio waarin RADAR werkzaam is, met gebiedsgebonden informatie over de omvang en aard van gemelde discriminatie in 2013.

 

In de Feitenkaart Discriminatie 2013 Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord worden de meldingen uit deze twee regio’s verder belicht. Gemeenten kunnen aan de hand van deze regionale overzichten de discriminatiecijfers uit hun gemeenten in perspectief plaatsen.

 

De feitenkaart voor de regio Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid (samengevoegd in de politie-eenheid Rotterdam) krijgt dit jaar een nieuw jasje, ontwikkeld door RADAR in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit trendrapport is geschreven op basis van een regionaal rapportageformat dat beter aansluit bij de behoeften van lokale beleidsmakers.

  • Zoeken

Naar boven