Cijfers 2012

RADAR heeft in 2012 meer klachten ontvangen dan het jaar ervoor. In totaal werden 873 klachten gemeld bij een van de RADAR-kantoren. De meeste klachten gingen over discriminatie op grond van afkomst (49 %). Leeftijdsdiscriminatie maakte 11 % van de klachten uit en discriminatie op sekse 8% en handicap 7%. Godsdienst, seksuele gerichtheid en nationaliteit vormen met resp. 5, 5 en 4 procent kleinere klachtcategorieen.  

 

Het webdossier Jaaroverzicht 2012 geeft een overzicht van discriminatiemeldingen uit het werkgebied van RADAR. Gerapporteerd wordt over de omvang, locatie en frequentie van de meldingen. Daarnaast worden de aard van discriminatie toegelicht, de gronden waarop gediscrimineerd wordt en de maatschappelijke terreinen waarop discriminatie speelt.


Daarbij moet een aantal punten in overweging worden genomen. Ten eerste kunnen discriminatiemeldingen nooit een volledig beeld geven van de omvang en aard van discriminatie. Het zegt alleen iets over het gemelde aantal zaken, waarbij algemeen erkend wordt dat slechts een deel van wat zich in werkelijkheid afspeelt bij een antidiscriminatievoorziening wordt gemeld.

Ten tweede een opmerking over de registratie. De antidiscriminatievoorzieningen zijn op 1 januari 2012 overgegaan op een nieuw registratieprogramma. Door deze veranderingen zien sommige tabellen er dit jaar anders uit dan u van ons gewend bent. De aangepaste registratie verhindert dit jaar ook enkele vergelijkingsmogelijkheden met voorgaande jaren. Voorts heeft de wijze van registratie een klein effect op de aantallen. Voorheen waren de aantallen exclusief gebaseerd op de zaken die bij de regionale kantoren van RADAR waren gemeld en geregistreerd. Dit jaar dient de landelijke database als uitgangspunt en zijn de aantallen gebaseerd op alle meldingen, ook afkomstig uit andere regio’s elders uit het land; mogelijk met een lichte stijging van de klachten tot gevolg.

 

Lees hier het volledige Webdossier Jaaroverzicht 2012

of download de pdf WEBDOSSIER Jaaroverzicht RADAR 2012 op hoofdlijnen 30012013.pdf

 

In de notitie Stemmingen en Koersen 2012 beschrijft en duidt RADAR jaarlijks ontwikkelingen op het gebied van discriminatie en discriminatie-bestrijding die van belang zijn voor het samenleven met elkaar en de onderlinge omgang van mensen. Zo is in maatschappelijk opzicht discriminatie op de arbeidsmarkt uitermate zorgelijk, zowel qua omvang als impact. Iets meer dan een kwart van de discriminatiemeldingen die RADAR in 2012 in behandeling nam, betreft de arbeidsmarkt.

 

Lees hier meer over Stemmingen en Koersen 2012 

of download de pdf stemmingenenkoersen2012 def.pdf 

 

In de Feitenkaart Discriminatie 2012 Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid worden de meldingen uit deze twee regio's verder belicht. Voor de stad Rotterdam worden bij de analyse ook de gegevens over de beleving van discriminatie uit de Omnibusenquete worden meegenomen.

 

Feitenkaart discriminatie 2012 Rotterdam-Rijnmond Zuid-Holland-Zuid.pdf

Feitenkaart discriminatie 2012 Midden-en West Brabant.pdf
Feitenkaart discriminatie 2012 Brabant-Noord.pdf

  • Zoeken

Naar boven