Toelatingsbeleid De Kazerne discriminatie

15 maart 2012 - De Commissie Gelijke Behandeling oordeelt, in een zojuist gepresenteerde uitspraak, dat Cafe De Kazerne in Dordrecht, zich schuldig maakt aan verboden onderscheid en dus discriminatie. De CGB geeft stellig en onomwonden aan dat De Kazerne, door afspiegelingsbeleid bij toelating, selecteert op grond van ras/afkomst.  In de door RADAR uitgevoerde praktijktesten acht de CGB discriminatie voldoende en overtuigend aangetoond.

RADAR sommeert de exploitant van De Kazerne opnieuw om te stoppen met discriminerend deurbeleid. Eerder heeft de Burgemeester van Dordrecht al aangegeven niet te schromen passende maatregelen te treffen als opnieuw sprake blijkt van discriminatie aan de deur.

 

Praktijktesten

Na signalen van discriminatie aan de deur door horecagelegenheden in Dordrecht besloot RADAR in de zomer van 2011 een aantal praktijktesten uit te voeren bij Dordtse horecagelegenheden. Uit een tweetal tests kwam vast te staan dat één horecagelegenheid aan de deur criteria hanteerde voor allochtone jongens die voor autochtone jongeren niet golden. Hierdoor kwamen autochtone jongeren wel binnen en met name Somalische en Marokkaanse jongens werden geweigerd.

Naar aanleiding hiervan werd samen met de politie een gesprek gevoerd met de exploitant. Hij beloofde beterschap in de vorm van een duidelijk,transparant toelatingsbeleid en een consequente uitvoering daarvan. Na de praktijktest schreef ook de Burgemeester van Dordrecht de exploitant aan en maande hem zich aan de afspraken met RADAR en de politie te houden.

 

In november 2011 bleek bij een derde praktijktest geen verbetering. Voor bepaalde allochtone jongens werden nog steeds criteria gehanteerd die voor autochtone jongens niet golden. Toen de exploitant niet reageerde op een brief van RADAR is het dossier voorgelegd aan de Commissie Gelijke Behandeling.   

 

Het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling is later vanmiddag terug te vinden op www.cgb.nl 

http://tinyurl.com/8ykbnf4
 

 

http://www.rijnmond.nl/nieuws/15-03-2012/dordts-cafe-discrimineert

 

http://www.deweekkrant.nl/artikel/2012/maart/15/de_kazerne_schuldig_aan_discriminatie

 

http://www.dordrecht.net/nieuws/2012-03-15-8945-cafe-de-kazerne-discrimineert-aan-de-deur.html

 

 

 

  • Zoeken

Naar boven