Raad van Toezicht

Raad van Toezicht RADAR

RADAR maakt onderdeel uit van Stichting RADAR Inc.

 

De raad van toezicht (rvt) van Stichting RADAR Inc. houdt toezicht op het beleid van de door de raad benoemde directeur-bestuurder (db) en staat deze bij met advies. De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en zijn eenmaal herkiesbaar. De raad vult haar taak in conform
het Reglement raad van toezicht Stichting Radar Inc.  en vergadert ten minste vier keer per jaar.

 

De raad van toezicht is benoemd en handelt conform de geldende Governance Code
De bezoldiging van de leden is in overeenstemming met de Governance Code en wordt gepubliceerd in het jaarverslag van de raad van toezicht.

 

Leden raad van toezicht en hun functie en/ of aandachtsgebieden:

 

Dirk Dekker, voorzitter raad van toezicht

Marinus Elenbaas, lid met aandachtsgebied financiën en organisatie

Wolf Mannens, lid met aandachtsgebied personeel en plaatsvervangend voorzitter

Connie Eli, lid met aandachtsgebied communicatie en marketing
Gemma Lago, lid met aandachtsgebied communicatie en coaching

 

Raad van Toezicht stelt zich voor >>

  • Zoeken

Naar boven