Rotterdam moet veiliger worden voor lhbti’s

Een veiliger Rotterdam voor homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen, transgender personen en mensen met een intersekse-conditie (lhbti-personen). Dat is het streven van de Rotterdamse Alliantie Natuurlijk Samen, waarin diverse Rotterdamse organisaties en de landelijke Gay Straight Alliance voor veilige wijken, Natuurlijk Samen, de krachten bundelen.

 

Het startschot wordt gegeven op 21 september tijdens de Rotterdam Pride Seminar MIND THE GAP in het Nieuwe Instituut. Dit gebeurt in aanwezigheid van Jacqueline Prins, directeur Emancipatie van het ministerie van OCW en de Rotterdamse wethouder Joost Eerdmans, die tekent namens de gemeente Rotterdam.

 

Veilige leefomgeving niet vanzelfsprekend

Een veilige leefomgeving is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Homoseksuele mannen, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie voelen zich vaak niet veilig in hun buurt, op straat, in het openbaar vervoer en tijdens het uitgaan. Ze krijgen te maken met afkeurende blikken, respectloze opmerkingen, bedreigingen of erger. In 2016 ontvingen het meldpunt van RADAR en de politie tientallen meldingen op grond van seksuele gerichtheid. Veel incidenten worden niet gemeld.

 

Uit de veiligheidsmonitor 2015 van het CBS blijkt dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen vaker aangeven zich ‘weleens onveilig te voelen’ dan hetero’s. Bijna 1 op de 5 homoseksuele mannen voelt zich weleens onveilig in de eigen buurt, bijna 1 op de 3 ervaart vaak respectloos gedrag van een onbekende op straat en ruim een kwart is slachtoffer geweest van criminaliteit. Bij heteroseksuele mannen zijn deze percentages beduidend lager.

 

Ook transgender personen krijgen geregeld te maken met beledigingen en geweld. Uit onderzoek van het Transgender Netwerk Nederland (TNN) in 2015 kwam naar voren dat een derde van de ondervraagde transgender personen maandelijks belediging ondervindt, en 43 procent had in de afgelopen 12 maanden ten minste één evident gewelddadig incident meegemaakt.

 

Concrete maatregelen

De Rotterdamse Alliantie Natuurlijk Samen richt zich op:

  • Het verbeteren van het veiligheidsgevoel en het verhogen van de meldingsbereidheid van lhbti’s.
  • Het delen van kennis en inzichten over de veiligheidssituatie van lhbti’s in Rotterdam.
  • Het signaleren van onveilige situaties, adviseren en agenderen.

Enkele concrete maatregelen zijn het opstellen en verspreiden van een roze sociale kaart, in gesprek gaan met horecaondernemers over concrete acties om het uitgaansleven veiliger te maken voor lhbti’s, het opstellen van een veiligheidsanalyse, het ontwikkelen van een ketenaanpak op stedelijk- gebieds- en wijkniveau en te zorgen dat signalen van onveilige situaties vroegtijdig worden opgemerkt en opgepakt.

 

Partners

De Rotterdamse Alliantie Natuurlijk Samen bestaat uit The Hang-Out 010, Transcafé Rotterdam, Rainbow City, COC Rotterdam, Rotterdam Pride, IDEM Rotterdam, Politie Eenheid Rotterdam, Stichting GayRotterdam, RADAR vóór gelijke behandeling tegen discriminatie, gemeente Rotterdam en de landelijke Gay Straight Alliance voor veilige wijken Natuurlijk Samen.

 

Bekijk het filmpje over Rotterdamse alliantie Natuurlijk Samen

  • Zoeken

Naar boven