Advisering en ondersteuning arbeidsmarkt

iStock-512892492.jpg

 

Art.1 en RADAR geven geregeld adviezen aan bedrijven en organisaties over de manier waarop ze discriminatie kunnen voorkomen en hoe ze het beleid dat diversiteit en inclusie bevordert kunnen vormgeven. Uit onderzoek weten we namelijk dat discriminatie op de arbeidsmarkt geregeld voorkomt. Niet alleen bij de werving en selectie, maar ook op de werkvloer, bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden, promotie en ontslag. Werkgevers met personeel zijn verplicht om maatregelen tegen discriminatie te nemen en ervoor te zorgen dat de aanpak van discriminatie is geborgd. Dit levert een werkgever verschillende voordelen op: een aangenamer werkklimaat, minder ziekteverzuim en een kleinere kans op conflicten op de werkvloer.

 

Opzetten van strategische samenwerkingsverbanden op het vlak van arbeidsmarkt

 

In 2015 heeft RADAR op verzoek van de gemeente Rotterdam het Rotterdams Platform tegen Arbeidsdiscriminatie, 010inclusief, helpen oprichten. De afgelopen jaren heeft RADAR dit platform ondersteund en van kennis voorzien. Van het platform zijn diverse kleine en grote bedrijven en organisaties lid. Het betreft overheidsorganisaties, maatschappelijke non-profit- en for-profitorganisaties. Het doel van het platform is om discriminatie op de arbeidsmarkt bespreekbaar te maken en aan te pakken. Samen streven we naar een inclusieve Rotterdamse arbeidsmarkt.

 

Het platform biedt de mogelijkheid om kennis en ervaringen te delen. Verder biedt het platform de mogelijkheid om andere bedrijven te inspireren om ook discriminatie op de arbeidsmarkt terug te dringen. Tenslotte biedt het platform de mogelijkheid om gezamenlijk te werken aan vernieuwende en een meer structurele aanpak van de problematiek.

 

Beleidsbeïnvloeding organisaties en bedrijven

 

Geregeld geeft RADAR advies aan bedrijven en organisaties over hoe ze beleid dat discriminatie tegengaat kunnen formuleren en implementeren. Zo heeft RADAR een advies gegeven aan uitzendbrancheorganisatie NBBU over een model van antidiscriminatiebeleid voor kleine en middelgrote uitzendbureaus. Daarnaast werken ART.1 en RADAR op dit moment nauw samen met twee marktleiders in de Rotterdamse uitzendbranche, om een Rotterdams plan op te stellen om discriminatie in de uitzendbranche tegen te gaan.

 

Daarnaast heeft RADAR een afdeling Werk en Inkomen van Rotterdam van advies voorzien over de manier waarop ze leeftijdsdiscriminatie van oudere werkzoekenden kan tegengaan. Zo is onder meer het advies gegeven te investeren in het trainen van intercedenten van deze afdeling.

 

Verandermanagement

 

RADAR zet ‘storytelling’ in als veranderinstrument voor bedrijven en organisaties bij (beleids)vraagstukken over diversiteit, antidiscriminatie en inclusiviteit. Ieder mens zit vol verhalen: over levenservaringen, gebeurtenissen op het werk en relaties met anderen. Door bewust of onbewust verhalen te vangen en te vertellen, geven we betekenis aan onze ervaringen en zin aan wat we doen. Storytelling is een methodiek om met zulke verhalen te werken, bijvoorbeeld om concrete projectresultaten inzichtelijk te maken, om abstracte thema's en beleidsonderwerpen te verduidelijken en om ervaringen van cliënten, studenten, burgers en beroepskrachten op een heldere en aansprekende manier aan het licht te brengen. Bedrijven maken gebruik van dit instrument om de eigen werkcultuur te onderzoeken en verbeteren.

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over het bovenstaande aanbod, kunt u contact opnemen met onze specialisten arbeidsmarkt Tikho Ong en Delilah Sarmo.

 

Bezoekadres:        Grotekerkplein 5, 3011 GC, Rotterdam

Telefoon:               010 411 39 11

E-mail:                   info@radar.nl

Website:                www.radar.nl

 

Wat kunnen we nog meer doen?

 

  • Zoeken

Naar boven