:
Discriminatie
Hoofdpagina / : / Discriminatie

Discriminatie

In Nederland behoren velen soms tot een minderheid. Mensen bevinden zich op grond van een ander kenmerk af en toe tot een minderheid: allochtonen, homoseksuelen, gehandicapten, joden, vrouwen, ouderen, jongeren…. Mensen uit minderheden kunnen te maken krijgen met incidentele discriminatie en structurele uitsluiting. Zo wordt bijvoorbeeld de achterblijvende deelname van allochtonen, gehandicapten en vrouwen aan de arbeidsmarkt in het algemeen opgevat als gedeeltelijk voortkomend uit discriminatie. De directe slachtoffers hebben daar last van, maar ook de maatschappij als geheel. Die heeft er geen baat bij als mensen of groepen zich buitengesloten voelen en unfair behandeld, en hun bijdrage aan de maatschappij niet wordt benut.

 

Doel

Tegen deze achtergrond is RADARs overkoepelende missie: het streven naar gelijke behandeling en het bestrijden van discriminatie op de diverse gronden die genoemd worden in de gelijkebehandelings-wetgeving. In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet is het principe van gelijke behandeling en non-discriminatie vastgelegd. RADAR richt zich op de promotie en handhaving van artikel 1 van de Grondwet als beginsel van wederzijds profijt voor burgers in een steeds diversere samenleving.

 

Middelen

Voor iedereen die met discriminatie te maken krijgt biedt RADAR advies en ondersteuning. Gebaseerd op de in 25 jaar opgebouwde expertise op het onderwerp van discriminatie, uitsluiting en interetnische conflicten geeft RADAR ook training en voorlichting. Om discriminatie die op het individuele niveau nauwelijks aan te pakken is te bestrijden onderneemt RADAR ook activiteiten die beleid, publiek en praktijk beïnvloeden. Daartoe behoort ook het vergroten van gevoeligheid en het draagvlak voor gelijke behandeling. Om de inzet hierop goed te kunnen sturen, en om de informatievragen zorgvuldig te kunnen beantwoorden, wordt een in de laatste jaren ontwikkeld registratie- en monitoringprogramma bijgehouden over wat voor soort discriminatie waar en door wie plaatsvindt.

  • Zoeken

Naar boven