Links

Binnen het werkveld gelijke behandeling en bestrijding van discriminatie zijn meerdere organisaties actief. Diverse organisaties houden zich bezig met registratie en behandeling van klachten over discriminatie en/of antisemitisme. Er zijn ook sites specifiek gericht op jongeren en belangenorganisaties. Hieronder een selectie. 

Beweeg je muis over het logo voor de omschrijving. Wil je direct naar de site klik op het logo.

 

  

 

Voor alle antidiscriminatie bureaus in Nederland: Adresgegevens ADBs per 25-09-2007 

www.art1.nl -> Art.1, kenniscentrum discriminatie Nederland

 

College voor rechten van de mens

www.meldpunt.nl -> Meldpunt Discriminatie Internet: Het MDI is onderdeel van Stichting Magenta en opgericht om discriminatie op het Nederlandse gedeelte van het Internet te helpen voorkomen en bestrijden. MDI is meegegroeid met het Internet en uitgegroeid tot een professionele organisatie die op verschillende manieren bijdraagt aan de bestrijding van online discriminatie.

http://www.natuurlijksamen.org -> Natuurlijk Samen is de Gay Straight Alliantie die zich richt op veiligheid in de wijk. Deze GSA is ontstaan vanuit het idee dat iedereen, of die persoon nu homo, hetero of iets anders is, het recht heeft op veiligheid in zijn of haar wijk. Natuurlijk Samen gaat actief werken aan preventie en bescherming.  

www.magenta.nl: Magenta is opgericht in 1992, kort daarna was Magenta de eerste organisatie (ter wereld!) die zich inzette voor het bestrijden van discriminatie op en via het internet.

www.discriminatie.nl: Discriminatie meld- en advieslijn: 0900 2 354 354 (10 ct p/m).

 

www.hatecrimes.nl: website van de politie voor het melden discriminatie en geweld. 

COC Nederland -> Belangenorganisatie homosexuelen: Naast belangenbehartiging geeft het COC  voorlichting op scholen en doet aan politieke beleidsbeïnvloeding. 

kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis Atria. Het instituut is het resultaat van een fusieproces van Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenis en E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit. Beide instellingen hebben zich jarenlang sterk gemaakt voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.

www.edudivers.nl -> EduDivers, kenniscentrum voor onderwijs en seksuele diversiteit, presenteert

Respect2Love -> een website over homoseksualiteit, etniciteit & religie. Een initiatief van COC Nederland, Art1, Forum, Schorer, Movisie en Rotterdamverkeert 

www.forum.nl -> Is het landelijke expertisecentrum op het gebied van multiculturele ontwikkeling. 

www.leeftijd.nl -> expertisecentrum leeftijd en maatschappij hét gespecialiseerde adviesbureau voor vraagstukken over leeftijd en levensloop: Op basis van actuele kennis helpt LEEFtijd bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden op duurzame wijze vorm te geven aan levensloopbeleid  

NSI Zuid-Holland -> Dossier Anti-discriminatie: is een kennisnetwerk over sociaal beleid waarin kennis wordt gehaald, gebracht, gedeeld en ontwikkeld. NSI beantwoordt de behoefte sociaal beleid te versterken en er samenhang in aan te brengen. 

www.unitedagainstracism.org -> UNITED for Intercultural Action. European network against nationalism, racism, fascism. 

MEE Nederland -> MEE Nederland is de landelijke vereniging van MEE- organisaties. MEE biedt overal in het land onafhankelijke, laagdrempelige cliëntondersteuning aan alle mensen met een handicap, functiebeperking of chronische ziekte. 

www.gelijkebehandeling.nl -> Verzamelsite over gelijke behandeling 

Anne Frank Stichting -> ter bevordering van verdraagzaamheid en wederzijds respect in de samenleving 

Ieder(in) - Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte
 

DIV-management -> Landelijk netwerk diversiteitsmanagment: Div bevordert de bewustwording van werkgevers, vooral in het mkb, over diversiteit in personeelsmanagement en bedrijfsbeleid en over de voordelen hiervan voor het bedrijf. 

www.4en5mei.nl -> Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is bij Koninklijk Besluit ingesteld en de taken zijn in een Koninklijk Besluit vastgelegd en geeft richting in herdenken en vieren.

 

Colorfoudation -> Color Foundation, an independent international organization, furthers activities on biological and social aspects of skin color, to improve relations between people worldwide. 

www.kiemnet.nl -> Kenniscentrum integratiebeleid en etnische minderheden: Vanuit de gedachte dat de effectiviteit van het integratiebeleid sterk wordt bevorderd door het delen van kennis en ervaring binnen het integratieveld, is in 2003 besloten tot het opzetten van KIEM (Kennisprogramma Integratie). De KIEM-website wordt beheerd door Nicis Institute. 

www.nieuwwij.nl -> Op zoek naar een nieuw wij in nederland: Op deze site vindt u geen kant en klaar recept voor een nieuw W!J, wel veel inspirerende ideeën, gesprekken, informatie en meningen over wat daarvoor nodig is. 

Artikel 19 van het VWEU geeft de Europese Commissie, na goedkeuring door het Europees Parlement, de bevoegdheid maatregelen te nemen om discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele voorkeur te bestrijden. 

women inc.nl -> WOMEN Inc. is een onafhankelijk platform dat streeft naar een mentaliteitsverandering ten aanzien van de inzet en de bijdrage van vrouwen aan de samenleving. WOMEN Inc. wil vrouwen inspireren en bewegen om optimaal gebruik te maken van hun eigen krachten en talenten. Tegelijkertijd stimuleert WOMEN Inc. de samenleving om deze talenten te benutten. 

www.schoolenveiligheid.nl -> Centrum School en Veiligheid verzamelt en verspreidt informatie en deskundigheid op het gebied van schoolveiligheid en adviseert schoolleiders, leraren/docenten, mentoren, leerlingbegeleiders, vertrouwens(contact)personen, onderwijsondersteunend personeel, et cetera. 

www.gay&school.nl -> G&S verzamelt en verspreidt informatie en expertise op het gebied van mannelijke en vrouwelijke homoseksualiteit, biseksualiteit  en genderdysforie (hltb) op de verschillende wijze. 

www.gayvote.nl -> een site van het COC over de gemeenteraadverkiezingen, verkiezingsprogramma's  met aandacht voor homo-emancipatie. 

Het Transgender Netwerk Ndereland -> Het TNN is een samenwerkingsverband van (belangen)organisaties voor transgenders. 

www.stichtingsecretgarden.nl -> Secret Garden is een Stichting van homo-/bi-seksuelen/lesbische/transgender moslims en sympathisanten, gevestigd in Amsterdam. De Stichting Secret Garden heeft tot doel: het bespreekbaar maken van homo-, biseksualiteit en geslachtswijziging/transgender zijn, zulks binnen de maatschappij in het algemeen en binnen de moslimgemeenschap in het bijzonder. 

www.Indisch3.nl -> een weblog van de derde generatie Indische Nederlanders. 

www.dutchkids.nl -> een educatieve website van Art.1  over identiteit, vooroordelen en discriminatie.

 

www.vetverkeerd.nl -> Jongerenwebsite van het Openbaar Ministerie over wat het OM doet en waarom. 

AFA Nederland: Anti Fascistische Actie (AFA) is een landelijk netwerk van lokale groepen en contacten. AFA werd in 1992 opgericht, naar aanleiding van de groei die georganiseerd extreemrechts toen doormaakte. Sindsdien heeft AFA zich ten doel gesteld racistische en fascistische partijen, groeperingen en tendensen te bestrijden en racistisch en verrechtsend overheidsbeleid aan de kaak te stellen. 

www.coalitievoorinclusie.nl -> De Coalitie voor Inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, inclusief beleid bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat. 

kafka.antenna.nl -> Kafka is een antifascistische groep die onderzoeksjournalistiek bedrijft naar extreemrechtse stromingen in Nederland. 

Programma VCP 

Company Pride Platform -> een internationaal netwerk van grote bedrijven die zich inzetten voor homo-emancipatie op de werkvloer.

www.cidi.nl -> Centrum informatie & documentatie Israel geeft informatie en documentatie over Israel, organiseert discussies en bestrijdt antisemitisme.

www.alliantie-gelijkspelen.nl -> In de sport zijn er maar weinigen die uit de kast durven of kunnen komen. Het laagste percentage als je het afzet tegen werk- of school-omgeving. 

Stichting ZAMI is een zelforganisatie voor zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwenzmv-vrouwen.

Stichting Outway is speciaal voor Homoseksuele jongeren en hun omgeving.Op allerlei verschillende manieren geeft Stichting Outway hulp, advies, informatie en ondersteuning in de ruimste zin van het woord op het gebied van homoseksualiteit. SlachtofferWijzer.nl -> SlachtofferWijzer wijst de weg naar de juiste hulp.  
www.dekringen.nl -> landelijk verband van kringen voor homosexuele mannen en vrouwen: voor ho-le-bi's die geen ho-le-bi's in hun direct omgeving hebben. nlvooriedereen.nl -> Mensen met een beperking hebben - net als iedereen - recht op een goed leven en gewoon meedoen. www.toegangkelijknederland.nl -> Zoek een toegankelijk object / kijk of een object toegankelijk is.  Meldpunt Internet Discriminatie -> http://www.mindnederland.nl/

www.antisemitisme.nu -> Website met informatie over antisemitisme in Nederland en het debat daarover.

 

  • Zoeken

Naar boven