Veilige wijken voor LHBTI’s

Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat LHBTI’s zich veilig voelen in hun buurt, zich vrij kunnen bewegen in de openbare ruimte en zichtbaar zichzelf mogen zijn. Toch is de praktijk vaak anders. Verreweg de meeste gemeenten zijn niet of slecht voorbereid op incidenten waarbij de veiligheid
van LHBTI’s in het geding is en professionals (h)erkennen vaak niet het discriminatoire aspect in LHBT-gericht geweld en missen handelingsvaardigheid. De handreiking Veilige wijken biedt informatie en praktische tips voor gemeente en (wijk)professionals. Door de talrijke verwijzing naar aanvullende informatie is deze handreiking ook te gebruiken als naslagwerk.

 

Lees hier de Handreiking Veilige wijken voor LHBTI’s

 

  • Zoeken

Naar boven