Maatschap maakt verboden onderscheid

 

Eindhoven | 24 juli 2018 

 

 

Het niet verlengen van een contract op grond van zwangerschap door maatschap Vogelen in Eindhoven is in strijd met de wet. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde deze week dat de maatschap daarmee direct en verboden onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt. De zaak was namens een vrouw uit Eindhoven aan het College voorgelegd door RADAR, het antidiscriminatie bureau van Eindhoven.

 

Kantoorbelang

Mevrouw werkte sinds april 2014 bij de maatschap op grond van een jaarcontract. Haar functioneren werd positief beoordeeld. Maar toen zij haar werkgever eind 2014 op de hoogte stelde van haar zwangerschap, volgde de mededeling dat haar contract niet zou worden verlengd. De werkgever beriep zich daarbij op het bedrijfsbelang inzake continuïteit. Het College stelt vast dat de maatschap in een e-mail een aantal keren een directe relatie heeft gelegd tussen het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst en de zwangerschap. Daarmee is direct onderscheid gemaakt op grond van geslacht, hetgeen wettelijk is verboden.

 

Belangrijke uitspraak

RADAR is blij met de uitspraak van het College. Die bevestigt opnieuw dat zwangerschapsdiscriminatie in strijd is met de wet. Dat is belangrijk, omdat deze vorm van discriminatie geen incidenteel verschijnsel is. Volgens het College voor de Rechten van de Mens krijgt 43 % van de werkende of werkzoekende vrouwen te maken met een vermoedelijke vorm van discriminatie wegens zwangerschap of moederschap. Vrouwen met een tijdelijk contract lopen daarbij volgens een publicatie van het College uit oktober 2017 een verhoogd risico op ongelijke behandeling en discriminatie. RADAR behandelde in 2016 tenminste 14 zaken over deze vorm van discriminatie, in 2017 stond de teller op 23 en in 2018 werden tot nu toe 7 zaken geregistreerd in deze categorie.

 

Compensatie 

Bijzonder aan dit oordeel is dat het betrekking heeft op een juridische maatschap. Juist van een organisatie met specialistische kennis van de wet zou mogen worden verwacht dat zij zelf niet zondigen tegen die wet. Het ligt voor de hand dat maatschap Vogelen klaagster compenseert voor het verlies van haar baan en inkomen. RADAR zal samen met klaagster contact opnemen met dit bedrijf om na te gaan in elke vorm mevrouw wordt gecompenseerd.    


Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met Ursila Mohan, 06 277 45 781.

Lees hier de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens >>

  • Zoeken

Naar boven