Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden

Laura Jak

Wat doe je bij RADAR?

Ik ben adviseur bij het team preventie. Hiernaast werk ik mee aan onderzoeken bij ons onderzoeksteam.

Wat is je specialisme?

Ik heb politicologie gestudeerd met een specialisatie in bestuur en beleid. Daarna heb ik bij politieke organisaties en partijen gewerkt. Ik bekijk dingen dus vaak vanuit het oogpunt van beleid en politiek en hoe via die weg dingen te veranderen. Daarnaast ben ik juist ook heel erg van de minder conventionele kanalen om verandering te bewerkstelligen, door bijvoorbeeld kunst en activisme. 

Waarom ben je bij RADAR komen werken?

Discriminatie, ongelijke behandeling, onrechtvaardigheid zijn voor mij altijd leidende thema’s geweest. Bij RADAR is er een combinatie tussen direct werken met mensen (in bijvoorbeeld trainingen, voorlichtingen, gesprekken) en het meer op grote schaal bezig zijn met deze thema’s (via beleidsbeïnvloeding, advisering, onderzoek). Die combinatie is denk ik noodzakelijk in de aanpak van discriminatie en het bevorderen van gelijke behandeling.

Wat was je belangrijkste les uit de ‘school of life’?

Wat voor mij een belangrijke les was, is dat ik geen compromissen sluit als het om bepaalde dingen gaat, zoals discriminatie, gelijke behandeling en mensenrechten. In polderland Nederland wordt het compromis eindeloos gehuldigd. Dat is een mooi streven, maar het is ook een groot privilege om genoegen te kunnen nemen met een compromis. Compromissen sluit je bij het kiezen van je volgende Netflix-serie, niet bij mensenrechten.

Welk boek/documentaire/film/podcast moet iedereen gelezen/gezien/gehoord hebben?

  • Album: Solange – A seat at the table
  • Serie: Pose
  • Talkshow: Red Table Talk
  • Boek: Why I’m no longer talking to white people about race – Reni Eddo-Lodge
  • Boek: Adel van de geest – Rob Riemen
  • Boek: Feitenkennis – Hans Rosling
  • Film: Hannah Arendt
  • Film: What happened Miss Simone?
  • Podcast: Dipsaus