Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden

Juliette Bonneur

Wat doe je bij RADAR?

Ik ben klachtbehandelaar.

Wat is je specialisme?

Gelijke behandeling en mensenrechten.

Waarom ben je bij RADAR komen werken? 

Een inspiratiebron voor mij om dit werk te doen, is de universele verklaring van de rechten van de mens. In artikel 1 staat: “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.” 

Welk boek/documentaire/film/podcast moet iedereen gelezen/gezien/gehoord hebben?

Het boek dat iedereen gelezen moet hebben is De Cirkel van Dave Eggers.