Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden

Delilah Sarmo

Wat doe je bij RADAR?

Ik ben senior preventiemedewerker/trainer. Dit houdt in dat ik trainingen en workshops geef en als preventiemedewerker onze samenwerkingspartners van advies voorzie.

Wat is je specialisme?

Ik ben met name actief op de aanpak van arbeidsdiscriminatie: kennis en deskundigheidsbevordering bieden aan organisaties waarin thema’s als arbeidsdiscriminatie, inclusieve en sociaal veilige werkvloer, (on)gewenste omgangsvormen, uitsluiting en pesten centraal staat. Onderdelen binnen dit project omvatten het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen, workshops, het adviseren van organisaties over de aanpak van arbeidsdiscriminatie op beleid en het ondersteunen van werknemers en werkgevers door handelingsperspectief te bieden bij inclusiviteits- en antidiscriminatievraagstukken op de werkvloer. Hiervoor zet ik in samenwerking met mijn collega’s diverse instrumenten en interventies in, passend bij de behoefte en vraag van de opdrachtgever.

Waarom ben je bij RADAR komen werken?

RADAR heeft zich sterk ontwikkeld in programma’s waarin de empowerment van deelnemers centraal staat. Het sprak me aan een bijdrage te leveren aan het faciliteren van een veilige leeromgeving waarin thema’s als sociale identiteit, anti-discriminatie, zelfbeschikking, empowerment en doorbreken van taboes centraal staan.

Wat was je belangrijkste les uit de ‘school of life’?

Diep van binnen ben ik een verbinder en vind ik het fijn als iedereen om me heen er tevreden bij zit. Maar dit betekent niet dat het soms mag schuren. Ik heb geleerd om een conflict niet uit de weg te gaan, maar om dit te waarderen als les die ik met beide handen kan aanpakken. Dit is niet altijd leuk en er randvoorwaarden nodig om dit op een veilige en constructieve manier te doen. Ik heb mezelf geleerd deze randvoorwaarden te formuleren door soms juist door het ongemak heen te gaan.

Welk boek/documentaire/film/podcast moet iedereen gelezen/gezien/gehoord hebben?

Boeken:

 • Boys of Nickel, Colson Whitehead
 • Americanah, Chimananda Ngozi Adichie
 • Het Gym, Karin Amadmoekrim
 • Hallo Witte Mensen, Anousha Nzume
 • Hoe duur was de suiker, Cynthia McLeod

Podcast:

 • Fufu & Dadels
 • Interview met Angela Saini door Sanne Blauw – De Correspondent
 • De rol van zwarte helden in de geschiedenis is vaak verzwegen, Goed Nieuws met Joris Luyendijk – De Correspondent

Documentaire/film:

 • When they see us
 • Una mujer fantastica
 • Crash