Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden

Training Oog voor gender

24 juni 13:00 - 17:00

Hoe gender-inclusief is het beleid in jouw gemeente?
Online training voor raadsleden en fractie-ondersteuners. Deelname is kosteloos.

Is er voldoende oog voor de sociale en culturele verschillen tussen mannen en vrouwen? Wil jij leren hoe je positief verschil maakt en bijdraagt aan gelijke behandeling en gelijke kansen voor m/v/x? Met oog voor de verschillen vergroot je de impact van het beleid van jouw gemeente.

Datum:  donderdag 24 juni 2021, van 13.00 tot 17.00 uur. Geef je op voor 10 juni!
Locatie: online + voorbereiding thuis (voorafgaand aan de training)

Over de training Oog voor Gender

In de training leer je de relatie leggen tussen gender en lokaal beleid & regelgeving. Je leert ongewenste gendereffecten in gemeentelijk beleid en regelgeving te herkennen en genderstereotypering te voorkomen. Met kennis van de voordelen, aangereikte instrumenten en vaardigheden om toe te passen, kun jij in jouw werk belangen, behoeften en werkpotentie van inwoners van jouw gemeente succesvoller (h)erkennen en benutten.

De training wordt gegeven door Atria in samenwerking met de Nederlandse Vrouwenraad en is financieel mogelijk gemaakt door de alliantie Werk.en.de.Toekomst i.s.m. het ministerie van OCW.

Deelname is kosteloos.