Veel klachten voorkeursbeleid TU Eindhoven

De Technische Universiteit Eindhoven heeft aangekondigd om alle vacatures voor wetenschappelijk medewerkers komende anderhalf jaar alleen open te stellen voor vrouwen. Op die manier wil het bestuur de scheve verhouding tussen mannen en vrouwen op de universiteit aanpakken. Over het voornemen is direct veel discussie ontstaan. Sommige mensen juichen het toe, anderen menen dat hier sprake is van discriminatie.

 

RADAR heeft al ruim 25 klachten ontvangen over het voorkeursbeleid van de de TU Eindhoven en ook bij andere antidiscriminatievoorzieningen in het land komen klachten binnen. Hoewel wij het streven naar meer diversiteit binnen de universiteit toejuichen, kijken we ook kritisch of de universiteit met dit werving-en-selectiebeleid binnen de gelijkebehandelings-wetgeving blijft. Een verwijzing dat de TU Delft eerder ook zoiets heeft gedaan, is wat ons betreft niet voldoende, omdat per zaak afgewogen dient te worden of een dergelijk middel het doel heiligt.

 

We hebben contact gezocht met de TU Eindhoven met het verzoek om een toelichting. Mocht de universiteit niet alle vragen kunnen wegnemen, dan kan RADAR in samenspraak met melders een verzoek om een oordeel vragen bij het College voor de Rechten van de Mens. Passend zou het wat ons  betreft zijn als de Technische Universiteit Eindhoven zelf een verzoek indient bij het College. Het gaat dan om een verzoek omtrent eigen handelen. Met een uitspraak van het College wordt vastgesteld of het beleid van de universiteit binnen de kaders van de gelijkebehandelingswetgeving valt. Op die manier zijn de aanstellingen van nieuwe wetenschappelijk medewerksters boven elke twijfel verheven.