Onderzoek en informatie arbeidsmarkt

 

 

iStock-915461616.jpg

 

 

RADAR doet gevraagd en ongevraagd onderzoek naar discriminatie en mensenrechten. Ook op het vlak van de arbeidsmarkt voert RADAR onderzoek uit. Voorbeelden hiervan zijn:

 

Onderzoek ‘Rotterdamse werkgevers over diversiteit’

Hoe denken Rotterdamse werkgevers over diversiteit, inclusie en discriminatie? Wat zijn de obstakels om diversiteit en inclusiviteit te bevorderen? Waar liggen kansen en van welke goede voorbeelden kunnen collega-werkgevers leren? RADAR sprak met dertig Rotterdamse werkgevers die zich in meer of mindere mate bezighouden met diversiteit binnen hun organisatie. Dit rapport is een geanonimiseerde weergave van de gesprekken.

 

>> Download rapport Rotterdamse werkgevers over diversiteit

 

De vijf misverstanden over anoniem solliciteren

RADAR heeft onderzoek gedaan naar welke misverstanden er bestaan over anoniem solliciteren. Daaruit blijkt dat er vijf hardnekkige misverstanden zijn die tot gevolg hebben dat overheden en bedrijven veelal afzien van deze methode.

 

>> Download De vijf misverstanden over anoniem solliciteren

Tools

Quickcan

Om bedrijven hierin te ondersteunen ontwikkelde RADAR de QuickScan Discriminatievrije Werkvloer. Het invullen van een aantal vragen kost een werkgever slechts beperkte tijd en vervolgens ontvangt de werkgever een concreet advies over de maatregelen tegen discriminatie. De QuickScan is in het bijzonder gericht op kleine en middelgrote bedrijven.

Weten hoe uw bedrijf ervoor staat? Vraag de QuickScan kosteloos aan bij Delilah Sarmo, e-mail:

D.Sarmo@radar.nl

 

E-module

RADAR geeft ook advies en helpt bij het samenstellen van informatiemateriaal dat gebruikt kan worden door bedrijven om hun eigen personeel te trainen. Een voorbeeld is de inhoudelijke bijdrage die RADAR heeft verzorgd in de ontwikkeling van de e-learning toolkit voor intercedenten in de uitzendbranche.

 

Factsheets

RADAR heeft verschillende factsheets ontwikkeld die informatie bieden over onderwerpen die zijn gerelateerd aan arbeidsdiscriminatie.

 

Factsheet Discriminatie en Arbeid

In deze factsheet staat beschreven wat bekend is over discriminatie op de arbeidsmarkt, wat wettelijk is geregeld en wat mensen er zelf tegen kunnen doen.

 

>> Download factsheet Discriminatie en Arbeid

 

Factsheet Leeftijdsdiscriminatie

Sinds 1 mei 2004 is in Nederland de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid van kracht. De wet is bedoeld voor mensen die gediscrimineerd worden omdat zij ergens te jong of te oud voor zijn.

 

>> Download factsheet Leeftijdsdiscriminatie

 

Factsheet anoniem solliciteren

Anoniem solliciteren is een maatregel die ingezet kan worden om (onbewuste) discriminatie bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers te voorkomen, door kenmerken zoals de naam, contactgegevens, geslacht, leeftijd, geboorteplaats, nationaliteit, burgerlijke staat, aantal kinderen en eventuele foto, of een selectie van deze kenmerken, op sollicitatiebrieven en cv’s van sollicitanten te verwijderen of onleesbaar te maken. Deze factsheet beschrijft de ervaringen met en de resultaten van anoniem solliciteren in binnen- en buitenland. Het geeft antwoord op de vraag of experimenten met anoniem solliciteren effectief zijn gebleken om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan.

 

>> Download factsheet Anoniem solliciteren

 

Folder Zwangerschapsdiscriminatie

In deze folder geeft RADAR tips over wat (zwangere) vrouwen kunnen doen als ze te maken krijgen met zwangerschapsdiscriminatie. De folder wordt gebruikt als één van de communicatiemiddelen in een campagne omtrent zwangerschapsdiscriminatie, gericht op consultatiebureaus, gezondheidscentra, huisartsenpraktijken en verloskundigenpraktijken.

 

>> Download factsheet Zwangerschapsdiscriminatie

 

De Kennisbank

 

RADAR onderhoudt een digitaleKennisbank ‘Diversiteit en Emancipatie’ die bijna 40.000 titels, artikelen, beeldmateriaal, dvd's en boeken omvat. Als u materiaal zoekt over gelijke behandeling, discriminatie, emancipatie en diversiteit, zijn deze bestanden slechts een muisklik van u vandaan.

 

>> Ga naar de Kennisbank

 

 

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over het bovenstaande aanbod, kunt u contact opnemen met onze specialisten arbeidsmarkt Tikho Ong en Delilah Sarmo.

 

Bezoekadres:        Grotekerkplein 5, 3011 GC, Rotterdam

Telefoon:               010 411 39 11

E-mail:                   info@radar.nl

Website:                www.radar.nl

 

 

Wat kunne we nog meer doen?

  • Zoeken

Naar boven