Standpunt Zwarte Piet

 

Het Sinterklaasfeest is een mooie Nederlandse traditie. Overal in Nederland wordt reikhalzend naar
de komst van de goede Sint uitgekeken. Stichting RADAR acht het van groot belang dat alle kinderen en volwassenen plezier aan het Sinterklaasfeest kunnen beleven.

Het Sinterklaasfeest kent in Nederland traditioneel de Zwarte Piet als hulp van Sinterklaas. Stichting RADAR ontvangt al jaren signalen van bezorgde ouders van diverse afkomst die vinden dat de klassieke Zwarte Piet niet meer past bij het huidige Sinterklaasfeest. Een groeiend aantal burgers associeert Zwarte Piet met discriminatie en racisme. Kinderen en volwassen van bijvoorbeeld Caribische en/of Afrikaanse afkomst ervaren pestgedrag of discriminatie op basis van de figuur Zwarte Piet. Men associeert het uiterlijk en de rol van Zwarte Piet met het Nederlandse slavernijverleden.

RADAR kan zich goed voorstellen dat de traditionele Zwarte Piet deze negatieve gevoelens en associaties oproept en vindt het van belang deze signalen serieus te nemen. Ook RADAR associeert bepaalde aspecten van de traditionele Zwarte Piet met racisme en discriminatie. Uiterlijke kenmerken van de traditionele Zwarte Piet, zoals het kroeshaar, de dikke rode lippen en de vaak gouden oorbellen horen bij het stereotype, karikaturale beeld van de zwarte mens uit de koloniale tijd - een tijd gekenmerkt door de heersende opvatting dat het ‘blanke ras’ superieur was aan het ‘zwarte ras’. De rolverdeling tussen een blanke baas (Sint) en zijn zwarte onderdanen (de Pieten) roept associaties op met het slavernijverleden. Niet alleen RADAR, maar ook andere organisaties en instanties wijzen op discriminerende en racistische aspecten van de traditionele Zwarte Piet-figuur. Zowel het College voor de Rechten van de Mens, de Kinderombudsman, als het VN-comité voor Mensenrechten spraken zich hierover op vergelijkbare wijze uit.

RADAR pleit daarom voor de aanpassing van het Sinterklaasfeest waarbij de diverse Pieten geschminkt zijn als roetveegpieten.Deze Piet bezit niet het stereotype uiterlijk van de traditionele Zwarte Piet, spreekt niet met een gekunsteld Surinaams accent en is niet onderdanig aan Sinterklaas.

Tradities veranderen als de samenleving verandert. Ook de rol van Zwarte Piet is in de loop van de jaren veranderd. Ooit een boeman met een roe, tegenwoordig veeleer een vrolijke kindervriend. Sinterklaas werd de laatste jaren bovendien niet alleen vergezeld van de klassieke Zwarte Piet, maar ook van Strooipieten, Pakjespieten, Danspieten en natuurlijk een Hoofdpiet. Eén belangrijk aspect van de traditie blijft echter altijd behouden: bij het Sinterklaasfeest gaat het om het verblijden van kinderen met cadeautjes en snoepgoed en om het uitwisselen van geschenken door familie en vrienden in een warme en gezellige sfeer. Een Piet die geen associaties met racisme en discriminatie oproept, tast de essentie van die mooie traditie niet aan, maar verrijkt deze juist. En zo wordt het Sinterklaasfeest weer een feest voor iedereen.


Tips

  • Gebruik roetvegen: als je door een schoorsteen valt ben je niet helemaal zwart geschminkt.
    Je hebt eerder wat zwarte vegen en vlekken op je gezicht en kleren.
  • Laat ook de felrode lippen en kroeshaar weg.
  • Piet is niet onderdanig aan Sinterklaas en praat zonder gekunsteld accent.
  • Koop sinterklaasboeken waar vernieuwde Pieten in voorkomen.
  • Schrijf geen gedichten met Zwarte Piet, maar met Piet.
  • Koop pakpapier, slingers, banners en overige sinterklaasversiering met neutrale Pieten.
  • Zoeken

Naar boven